Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhteystiedot


Tarja Nylund, Puheenjohtaja

Sairaalan johtaja, EKSOTE

Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta

Puh. +358 40 1274200

tarja.nylund@eksote.fi

 

Tuija Ylitörmänen, Sihteeri

Hyvinvointisuunnittelija, EKSOTE

Strategiayksikkö/kehittäminen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Valto Käkelän katu 3 C 2, 53130 Lappeenranta

Puh. +358 40 8463495

tuija.ylitormanen@eksote.fi

 

Heli Hätönen, Koordinaattori

Neuvotteleva virkamies, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (STM)

PL 33

00023 Valtioneuvosto

Puh. +358 295163326

heli.hatonen@stm.fi

 

Marika Rautio,Rahastonhoitaja

Projektisihteeri, EKSOTE

Strategiayksikkö/kehittäminen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Valto Käkelän katu 3 C 4, 53130 Lappeenranta

Puh. +358 40 6511248

marika.rautio@eksote.fi

 

Reetta-Maija Luhta, Savuton sairaala-koordinaattori

Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksil (EPSHP)

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hanneksenrinne 7

60220 Seinäjoki

Puh. +358 44 415 3122

reetta-maija.luhta@epshp.fi

 

 

Standardit

1) Standardit

2) Standards for equity in health care for migrants and other vulnerable groups

3) Yhdenvertaisuus standardit suomeksi

4) Itsearviointikäsikirja

 


Eurooppalainen strategia terveyden edistämiseksi sairaaloissa

Terveyden edistäminen on keskeinen laatutekijä väestön terveyden ja elämänlaadun parantamisessa. Maailman terveysjärjestö WHO on perustanut terveyttä edistävien sairaaloiden verkoston tarkoituksenaan kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sisällyttämään terveyden edistämisen, koulutuksen sekä sairauksien ehkäisyn ja kuntoutuspalvelut parantavaan hoitoon laadun parantamiseksi.  

Terveyttä edistävät sairaalat ovat sitoutuneet sisällyttämään terveyden edistämisen päivittäiseen toimintaansa ilmoittautumalla savuttomaksi sairaalaksi ja noudattamalla Wienin suosituksia, joilla halutaan edistää strategisia ja eettisiä suuntauksia, kuten potilaiden osallistumista, moniammatillista yhteistyötä, potilaiden oikeuksien vaalimista ja terveellisen ympäristön kehittämistä. Verkoston toimesta laaditut "Standardit terveyden edistämiseksi sairaaloissa"  tukevat ja systematisoivat toimintaa. Standardien avulla sairaalat ja muut organisaatiot voivat kehittää hoidon ja palvelujen laatua  systemaattisesti virallisen toimintasuunnitelman, asiakkaan tilanteen arvioimisen, asiakkaan osallistamisen, terveellisen työympäristön sekä jatkuvuuden ja yhteistyön näkökulmista.  

Alati muuttuvassa maailmassa terveydenhuoltokin kohtaa taustaltaan ja lähtökohdiltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Toiminnan laadun parantamiseksi on HPH: n verkostoon kuuluva Migrant Friendly Hospitals (MFH) kehittänyt Standards for equity in health care for migrants and other vulnerable groups , johon myös Suomi on antanut panoksensa.