Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TOIMINTAKERTOMUS 2014


1. YHDISTYKSEN HALLINTO
Toimihenkilöt
Astila Piia, SATSHP Rahastonhoitaja
Järvi Leea, PPSHP Sihteeri, OTO-tiedottaja
Krogerus Sinikka, KSSHP Savuton sairaala-koordinaattori
Luhta Reetta-Maija, EPSHP Savuton sairaala-koordinaattori
Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Migrant Friendly-koordinaattori
Hallituksen jäsenet
Kujala Veikko, PPSHP Puheenjohtaja
Hätönen Heli, THL HPH- koordinaattori
Hallman-Keiskoski Maria KSSHP
Bots Sinikka varapuheenjohtaja, HUS
Kortteisto Tiina PSHP
Päivärinne Marita Salon terveyskeskus
Nieminen Marika SATSHP
Parviainen Satu Carea
Pohjola Minna VSSHP
Kokko Simo PSSHP
Hallituksen varajäsenet
Waden Pirjo Vaasan shp
Bergström Birte Salon tk
Laapotti-Salo Anne VSSHP
Pölönen Auli PSHP
Virtanen Raija Forssan seudun hvky
Ylitörmänen Tuija Imatran kaupunki
Pesonen Karita Raahen seudun hyvinvointiky
Käpyaho Kirsti HUS
Toiminnantarkastajat
Tero Mäkiranta, Satakunnan shp
Sari Törölä, Satakunnan shp
Varatoiminnantarkastajat
Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan shp
Kari Suoverinaho, Etelä-Pohjanmaan shp
Kirjanpitäjä
Susanna Peltomaa, Satakunnan shp
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
2. JÄSENORGANISAATIOT
Varsinaiset jäsenet
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Imatran kaupunki
JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä
Salon terveyskeskus
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kannatusjäsenorganisaatiot
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala
Kangasniemen kunta
Kouvolan kaupunki
Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Miehikkälän-Virolahden kunta
3. KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa 20.3.2014.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksut päätettiin
pitää ennallaan. Jäsenmaksu on 800 € jäsenorganisaatioilta, joiden alueella väestöä
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
vähintään 100 000 asukasta, ja 500 € jäsenorganisaatioilta, joiden alueella väestön
määrä jää alle 100 000 asukasta. Kannatusjäsenmaksu on 100 €.
STESOn hallitus kokoontui toimintakauden aikana kolme kertaa:
1) 20.3.2014 Kuopiossa
2) 28.8.2014 Tampereella kesäkoulun yhteydessä
3) 15.1.2015 Helsingissä
Lisäksi pidettiin kaksi etäkokousta:
1) 4.-6.2.2014 sähköpostikokous, jossa hallitus päätti hankkia rahastonhoitaja Piia
Astilan käyttöön pankkikortin yhdistyksen pienimuotoisten maksujen hoitamiseen.
2) 10.-13.10.2014 sähköpostikokous sekä Lync-etäkokous 13.10.2014, jossa laadittiin
yhdistyksen lausunto sote-järjestämislakiin.
4. STESON TOIMINNAN PAINOPISTEET
4.1. Toimintasisällön laatu
STESOn toiminta jäsentyy seuraavasti:
- HPH –standardien käyttöönotto jäsenorganisaatioissa
- Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen
- Hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenorganisaatioiden kesken
Verkostotapaaminen 2014 Kuopiossa
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri isännöi yhdistyksen verkostotapaamisen Kuopiossa
20.-21.3.2014. Verkostotapaamisen teemana oli terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä.
Kesäkoulu 2014 Tampereella
Vuoden 2014 kesäkoulu, ”Terveyden edistämisen tulevaisuutta viitoittamassa”,
pidettiin Tampereella UKK-instituutissa 28.-29.8.2014. Kesäkoulun ensimmäisen
päivän aiheet käsittelivät verkostojohtamista, terveyden edistämisen osaamisen
kehittämistä ja terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä terveyden edistämisestä.
Kesäkoulun toisena päivänä perehdyttiin STESOn toiminnan tavoitteisiin ja niiden
konkretisointiin.
Kesäkoulun yhteydessä järjestettiin perehdytys STESO:n toimintaan erityisesti uusille
jäsenille ja niille, jotka halusivat saada toiminnasta tarkemmin tietoa. Perehdytykseen
osallistui 7 henkilöä. Kesäkouluun osallistui yhteensä 29 henkilöä 20 eri
organisaatiosta.
Savuton sairaala -yhteistyö
Savuton sairaala koordinaattoreina toimivat Sinikka Krogerus ja Reetta-Maija Luhta.
Sinikka Krogerus ja Reetta-Maija Luhta osallistuivat valtakunnalliseen Savuton Suomi
2040 -verkoston ohjausryhmän kokouksiin ja sen alaisuuteen perustetun tupakasta
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
vieroituksen asiantuntijatyöryhmän kokouksiin. Lisäksi savuton sairaala -
koordinaattorit osallistuivat THL:n Savuttomana leikkaukseen -ohjauskortin
suunnitteluun ja kansainvälisen ENSH -verkoston Savuton sairaala -standardien
arviointiprosessiin.
Reetta-Maija Luhta osallistui Tupakka- ja terveyspäivien Tupakasta vieroituksen
preseminaarin 2.12.2014 järjestämiseen ja luennoi siellä Savuttoman sairaalan
kehittämisestä yhdessä Sinikka Krogeruksen kanssa.
Reetta-Maija Luhta kokosi yhteen tiedot Suomen savuton sairaala -auditoinneista ja
välitti ne ENSH -verkostolle. Vuonna 2014 auditointiin osallistui 19 organisaatiota.
Viisi organisaatiota ylsi Kultatasolle, Going for Gold: Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Seinäjoen terveyskeskus, Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Sinikka
Krogerus palkittiin tupakasta vieroituksen kehittäjänä Tupakka- ja terveyspäivillä.
4.2. Yhteistyötahot
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry kuuluu kansainväliseen WHO
Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) -verkostoon.
STESOn jäsenorganisaatiot kuuluvat yhdistyksen kautta HPH -verkostoon. Yhdistyksen
HPH koordinaattori, Heli Hätönen, jatkaa tiivistä yhteistyötä kansainvälisen
organisaation kanssa huolehtien verkostojen välisestä tiedonkulusta. Kansainvälinen
yhteistyö mahdollistaa osallistumisen monikansalliseen kehittämistoimintaan.
Eeva Häkkinen koordinoi Suomessa kansainvälisen Migrant Friendly and Culturally
Competent Healt Care –verkoston tasa-arvo standardien kehittämis- ja
pilottiprojektia. Task Force Migrant Friendly and Culturally Competent Healt Care (TF
MFCCH) –verkosto on osa WHO:n Health Promoting Hospitals organisaatiota. TF
MFCCH verkoston toiminta hyväksyttiin STESOn viralliseksi kansainväliseksi
yhteistyöprojektiksi 20.3.2014 vuosikokouksessa. Verkostossa on kehitetty standardit
maahanmuuttajien, pakolaisten sekä muilla tavoilla haavoittuvien ihmisryhmien
hoidon ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Standardeissa otetaan kantaa mm. terveyden
tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja osallisuuteen, jotka usein ovat heikentyneet
erilaisesta kulttuuritaustasta peräisin olevien ihmisten terveydenhuollossa.
Standardien kehittämistyö on aloitettu joitakin vuosia sitten. Vuonna 2014
toteutettuun pilottiprojektiin osallistuivat Suomesta Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja
Imatran kaupungin hyvinvointipalvelut.
Osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin, kokouksiin ja työryhmiin
· STESOn jäsenorganisaatioiden edustajia, osa hallituksen jäsenistä ja Migrant
friendly -koordinaattori Eeva Häkkinen sekä yhdistyksen sihteeri, osallistuivat
22th International Confernce on Health Promoting Hospitals and Health Services
-konferenssiin Barcelonassa huhtikuussa 2014.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
· Konferenssissa oli yksi suullinen esitys, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja kaksi
posteriesitystä, joista toinen oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja
toinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.
4.3. Viestintä
Yhdistyksen viestinnässä on tavoitteena sekä yhdistyksen että terveyden edistämisen
näkyvyyden lisääminen. Viestintää koordinoi yhdistyksen sihteeri. Yhdistyksen
internet-sivuja ylläpidettiin. Sivut löytyvät osoitteesta www.stes-hsf.fi. Sivut on
toteutettu esteettömyys-periaatteella. Sivustoa päivittivät assistentti Lea Mäkelä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja yhdistyksen sihteeri.
Viestinnän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti vuoden 2014 aikana käynnistettiin
yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen. Sivujen uudistamiseen hankittiin
asiantuntijatyöpanosta kevyen kilpailutuksen tuloksena Suomen Hostingpalvelusta,
josta hankitaan myös sivujen hostingpalvelut. Sivujen sisällön suunnittelussa
hyödynnettiin yhdistyksen jäsenorganisaatioiden edustajien ja toimihenkilöiden
omaa resurssia.
STESOn hallitus otti kantaa SOTE-järjestämislakiin. Kannanotto koski tulevien sotetuotantokuntayhtymien
terveyden edistämisen tehtäviä.
STESOn kannanotossa ehdotettiin, että uuteen järjestämislakiin lisätään sote alueen
ja tuotantokuntayhtymien velvollisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimeenpanon suunnitteluun seuraavasti muotoiltuna:
Sosiaali- ja terveysalueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien
on suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet.
Lisäksi alueen kuntien ja sote -alueen tulee määritellä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tavoitteita tukevat toimenpiteet. Perusteluna tälle on se, että
lakiuudistus integroi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
rakenteet ja toiminnan. Tavoitteellinen sosiaali- ja terveydenhuolto toimii omalta
osaltaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Integroitu
palvelutoiminta on yksi keino väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Sotetoimijat
kohtaavat työssään paljon ihmisiä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
luonteva osa heidän työtään, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten
hyväksi, ihmisten kanssa ja ihmisten avulla.
4.4. STESO verkoston kasvu ja jäsenistö
STESOn kannattajajäsenistä erosi Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kymenlaakson
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään kuuluneet kunnat: Kouvola, Kotka,
Hamina, Pyhtää, Miehikkälä-Vironlahti. Varsinaisista jäsenistä erosi Kymenlaakson
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Carea.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Haminan kaupunki hyväksyttiin yhdistyksen kannatusjäseneksi.
5. TALOUS
Vuonna 2014 yhdistyksen meno olivat yhteensä 13 032,73€ ja tulot 19 088,76 €.
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 6 056,03 €. Internet-sivujen uudistaminen aloitettiin
loppuvuodesta 2014 ja asiantuntijatyön ostopalvelu (noin 2500€) laskutetaan
seuraavalla tilikaudella.
Tilanteessa 31.12.2014 yhdistyksellä oli OP- Yrityslaina Prima –rahastossa 15 179,58 €
ja pankkitilillä 18 161,39 €, eli yhteensä varoja oli tilikauden vaihtuessa 33 340,97 €.
6. JÄSENORGANISAATIOIDEN TOIMINTA
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
1. Toimintasisällön laatu
· FSHKY:llä on Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
· FSHKY.ssä vastaanotoilla terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat potilaan
tilanteen moniammatillisesti Terveyshyötymallin mukaisesti.
· FSHKY:ssä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottojen
yhteydessä potilaille annetaan tietoa sairautta ja hänen terveydentilaansa
koskevaa tietoa. Terveyden edistäminen on osa jokaista kontaktia.
· FSHKY on savuton organisaatio, työyksiköt arvioivat säännöllisesti työyksikön
toimintaympäristön riskejä ja suunnittelevat ja toteuttavat
kehittämistoimenpiteitä.
· FSHKY toimintaan ja tulevaan strategiaan sisältyy keskeisesti yhteistyö
sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän kuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.
Yhteistyö on kirjattu myös Terveyden edistämisen toimintasuunnitelmaan.
· Terveyslähtöisyyden toiminta-ajatus on viety kaikille FSHKY:n palvelualueille,
myös sosiaalipalveluihin.
· Hyvinä käytäntöinä käynnistyi Savuttomana leikkaukseen toimintamallin
käyttöönotto, joka varsinaisesti toteutuu vasta 2015.
2. Yhteistyötahot
· FSHKY kuuluu savuton sairaala -verkostoon ja on tehnyt vuosittaisen
itsearvioinnin, FSHKY.llä on Savuttomuusohjelma.
· Olemme mukana Fimean moniammatillisessa lääkehoidon verkostossa.
· Olemme myös mukana sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön
avosairaanhoidon kehittämistyöryhmässä.
3. Viestintä
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
· Terveyden edistämisen näkyvyydestä on huolehtinut osaltaan
terveydenedistämisen työryhmä.
· Forssassa on järjestetty 2013 ja 2014 hyvinvointimessut, joissa FSHKY:n on
ollut mukana. Vuonna 2014 olimme mukana Savuttomuus ja päihteettömyys
teemalla. Jaoimme tietoa mm. Savuttomana leikkaukseen aiheesta. Aiheesta
oli myös toimitettu artikkeli Messulehdessä.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
1. Toimintasisällön laatu
Terveyden edistämistoiminta tähtäsi asukkaiden terveyden ja elintapojen
parantamiseen yhteistyössä jäsenkuntien ja yhteistoiminta-alueiden ammattilaisten
ja luottamushenkilöiden sekä eri toimijatahojen kanssa. Perusterveydenhuollon ja
terveyden edistämisen yksikkö Aksila (myöhemmin Aksila) tarjosi terveyden
edistämisen asiantuntemusta, tuki vaikuttavien ennaltaehkäisevien
toimintakäytäntöjen kehittämistä ja välitti tutkimustietoa terveyden edistämistyön
tueksi. Toiminta perustui ohjausryhmän vahvistamaan strategiaan ja terveyden
edistämisen neuvottelukunnan esille tuomiin tarpeisiin. Ydinalueita olivat
ravitsemusterveys (painonhallinta ja hyvät ravitsemukselliset valinnat), savuttomuus
ja päihteettömyys. Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma sisällytettiin hoito-,
kuntoutus- ja palveluketjujen valmisteluun.
Ravitsemus ja liikunta
Ravitsemuskoulutuksesta vastasi ravitsemusasiantuntija Arja Alanko. Aksilan
järjestämiin ravitsemuskoulutuksin osallistui kaikkiaan yli 1100 henkilöä. Uusia
suomalaisia ravitsemussuosituksia juurrutettiin yhteistoiminta-alueille suunna-tulla
koulutuskiertueella. Kaikkiaan 15 koulutustapahtumaan osallistui noin 650 sosiaali- ja
terveysalan ammattilaista. Ikäihmisten ravitsemuskoulutuksissa kuulijoita oli noin
200. Lasten ravitsemuskoulutukseen osallistui 95 henkilöä. Syksyllä 2014 toteutettiin
yhteistoiminta-alueille suunnattu terveysliikunnan koulutuskierros ”Sairaan hyvä
liikunta”. Koulutustarpeet oli kartoitettu Johanna Kuivaniemen ja Aksilan
yhteistutkimuksessa (Johanna Kuivaniemen gradutyö) alkuvuodesta 2013.
Kouluttajana toimi liikuntalääketieteen opiskelija Juha Vuorijärvi. Osallistujia oli
yhteensä noin 200. Koulutuskierrokseen liitettiin myös ikäihmisten ravitsemuskoulutus.
Ennaltaehkäisevä päihdetyö
Koulutuksista vastasi ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Reetta-Maija Luhta. Päihdeinterventiokoulutuksia
järjestettiin 12 ja niihin osallistui 605 pääosin sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaista. Alueellisia tupakastavieroituskoulutuksia
järjestettiin sekä ammattilaisille että väestölle. Osallistujia 11 tilaisuudessa oli
yhteensä 214.
Alkuvuodesta 2013 käyttöön otettu tupakoimattomana leikkaukseen –hoitomalli
levisi maakunnalliseksi toimintamalliksi Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän liittyessä
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
mukaan tammikuussa 2014. Malli otettiin käyttöön myös EPSHP:ssä naistentautien ja
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikoilla.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on erityisesti kehittänyt vuodesta 2013 lähtien
tupakoimattomana leikkaukseen toimintaa ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä
Suomessa. Malli on kehitetty yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon kanssa. Leikkaukseen menevälle potilaalle tarjotaan
tupakasta vieroituksen yksilöohjausta työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa.
Malli laajeni koskemaan koko väestöä leikkaukseen menevien lisäksi vuonna 2014.
Reetta-Maija Luhta on käynyt kouluttamassa Tupakoimattoman leikkaukseen
hoitomallia Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Riihimäen aluesairaalassa.
Sairaanhoitajapäivillä 28.3.2014 Reetta-Maija järjesti yhdessä Johanna Rajalan
Seinäjoen terveyskeskuksesta ja Karin Iivosen kanssa Tupakoimattomana
leikkaukseen session. Luentoa varten tehtiin potilaskysely EPSHP:n operatiivisen
alueen ja Seinäjoen terveyskeskuksen potilaille tupakointitottumuksista.
Reetta-Maija Luhta osallistu Tupakka- ja terveyspäivien Tupakastavieroituksen
preseminaarin 2.12.2014 järjestämiseen ja luennoi siellä Savuttoman sairaalan
kehittämisestä yhdessä Sinikka Krogeruksen kanssa. Savuton sairaala auditointiin
osallistui tänä vuonna 19 organisaatiota ja heille kaikille jaettiin kunniakirjat
preseminaarissa. Viisi organisaatiota ylsivät Kultatasolle, Going for Gold: Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Seinäjoen
terveyskeskus, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä. Sinikka Krogerus palkittiin tupakasta vieroituksen
kehittäjänä Tupakka- ja terveyspäivillä.
2. Yhteistyötahot
Reetta-Maija Luhta ja Sinikka Krogerus osallistuivat valtakunnalliseen Savuton Suomi
2040 verkoston ohjausryhmän kokouksiin ja sen alaisuuteen perustetun
tupakastavieroituksen asiantuntijatyöryhmän kokouksiin. Osallistuttu ENSH
verkoston Savuton sairaala standardien arviointiprosessiin.
STESOn Savuton Sairaala –koordinaattori Luhta järjesti sairaala-auditoinnin ja
osallistui yhdessä Sinikka Krogeruksen kanssa Savuttomana leikkaukseen –
ohjauskortin suunnitteluun THL:n johdolla.
3. Viestintä
Tehy 12/2014 julkaisi jutun: Tumppaus jumppausta Reetta-Maija Luhta tekee Suomea
savuttomaksi. Jutussa tulee esiin hyvin savuttomuuden kehittäminen, STESO ja
savuton sairaala- verkosto.
Terveyden edistämisen näkyvyys on lisääntynyt Aksilan alueuutisten myötä.
Alueuutiset jaetaan viisi kertaa vuodessa perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon terveydenhuollon ammattilaisille. Joulukuussa 2014 ilmestyi
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
ensimmäinen Epsote, johon yhdistyivät Aksilan alueuutiset, EPSHP viikkotiedote ja
Terveyskeskuksen tiedotuslehti. Se ilmestyy jatkossa kerran kuussa ja sen toisena
toimittajana toimi. Aksilan suunnittelusihteeri Riikka Västi. Lehdessä saadaan hyvin
esille terveyden edistämistä perusterveydenhuollosta, sosiaalityöstä ja
erikoissairaanhoidosta.
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Terveyden edistämisen yhdyshenkilö vastaa sisäisestä terveyden edistämisestä Esshp
organisaatiossa. Alueellisen terveyden edistämisen koordinaatio on
perusterveydenhuollon yksiköllä.
Sairaanhoitopiirin kymmenen jäsentä käsittävä terveyden edistämisen työryhmä
kokoontui vuoden aikana toimintasuunnitelman mukaisesti neljä kertaa. Terveyden
edistämisessä teemana oli päihteiden käyttö, liikuntamahdollisuuksien
hyödyntäminen sekä sähköisten välineiden käytön tehostaminen ja hyödyntäminen
työssä; Hyviksen käytön edistäminen.
Terveyden edistämisen eri yksiköiden TE-yhdyshenkilöt kokoontuivat kaksi kertaa.
Työryhmään kuuluu 38 edustajaa lähes kaikista sairaaloiden yksiköistä, mutta
yhteisiin tapaamisiin osallistuu vuosittain melko vähän yhdyshenkilöitä. Verkoston
kokouksissa pohdittiin mm. vastuuhenkilöiden toimenkuvaa ja tehtäviä sekä
ajankohtaisia terveyden edistämisen teemoja, jotka nousevat yksiköiden omista
tarpeista.
Toteutettiin ”Savuton sairaala” ENSH –itsearviointi, jossa sijoituttiin hopealle.
Osallistuttiin Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa, Suomen terveyttä
edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n kevätkoulutuspäiville Kuopiossa 20. -
21.3.2014 sekä Suomen Terveyttä Edistävät Sairaalat ja Organisaatiot ry:n
vuosikesäkouluun Tampereella 8/2014.
Alueen terveyden edistämisen yhdyshenkilöistä koostuva terveyden edistämisen
työryhmä jatkoi toimintaansa aktiivisesti kokoontuen vuoden aikana kolme kertaa.
Työryhmässä on 15 jäsentä ja edustettuina ovat kaikki Etelä-Savon sairaanhoitopiirin
jäsenkunnat, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Vaalijalan kuntayhtymä, Kyyhkylä-säätiö ja Etelä-Savon ammattiopisto. Alueellisen
terveyden edistämisen työryhmän jäsenet kokosivat toimintakertomukset
organisaatioidensa terveyden edistämisen toiminnasta, jotka liitteenä tässä
kertomuksessa.
Alueellisessa yhteistyössä edistettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
rakenteiden ja verkostojen kehittämistä valtakunnallisesti, alueellisesti ja
maakunnallisesti. Verkostoyhteistyötä tehtiin aktiivisesti mm. Suomen Terveyttä
Edistävät Sairaalat ja Organisaatiot ry:n jäsenorganisaatioiden kanssa ja TERVIS –
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
hankeessa ja valtakunnallisissa perusterveydenhuollon yksiköiden yhteisissä
tapaamisissa. Seuraavassa on esimerkkejä terveyden edistämisen toiminnasta ja
hankkeista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella:
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri osallistui STESO:n jäsenenä kansainvälisen Migrant
Friendly and Culturally Competent Health Care -verkoston pilottiprojektiin
pilotoimalla verkoston kehittämiä tasa-arvostandardeja. Pilotointi toteutettiin
kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana ja siitä on raportoitu erikseen projektin
kansainväliselle johtoryhmälle. Aiheesta oli alustus myös Kuopiossa maaliskuun
STESO -päivillä Tervis-hankkeen kanssa toteutetussa yhteisessä
koulutustapahtumassa.
Alueellisessa terveyden edistämisen työryhmässä oli aiheena mm. uudet
ravitsemussuositukset. Lisäksi on tehty alueellista kyselyä siitä, minkälaisena
nähdään seksuaaliterveyden edistäminen alueella. Tehtiin päihdevetoomus alueen
kunnille, jossa toivotaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen tilaisuuksien
päihteettömyyttä. Päihdekysely käynnistyi alueella ehkäisevän päihdetyön viikolla
marraskuussa. Terveyden edistämisen työryhmän jäsenet näkevät ryhmän
työskentelyn tärkeänä tiedon saanti kanavana ja mahdollisuutena vaikuttaa alueella
sekä kokevat saavansa ryhmästä tukea omalle työskentelylle.
TERVIS –Kastehanke (Terveempi Itä-Suomi) käynnistyi keväällä 2013 yhteistyössä
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan shp:n kanssa. Hankkeeseen on palkattu kaksi
hankekoordinaattoria ja hankkeen tavoitteet Etelä-Savon osalta ovat mm.
kansalaisen näkökulman vahvistaminen, sähköiseen asiointiin ja omahoitoon
valmentaminen sekä terveyden edistämisen ja voimavaralähtöisen työotteen
vahvistaminen. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja tukee terveyden
edistämistyötä alueella sekä kehittämistyöntekijöiden että erilaisten koulutusten
muodossa.
Alueellisessa terveyden edistämisen työryhmässä on keskusteltu kuntien
hyvinvointikertomuksista ja niiden tiedon hyödyntämisestä, johon liittyen on
järjestetty myös koulutusta. Tervis – hankkeen tuottamat koulutukset ja niiden
sisältö ovat olleet myös vahvasti esillä työryhmän työskentelyssä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) strategian mukaan
sairaanhoitopiirin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa koordinoi
Perusterveydenhuollon yksikköön sijoitettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
yksikkö. Terveyden edistämisen suunnittelija Laura Suojasen äitiyslomasijaisuutta
hoiti 9/2013-9/2014 Eija Tommila ja 1.11.2014 alkaen Taru Syrjänen. Terveyden
edistämisen ylilääkärinä toimii Sinikka Bots.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Terveyden edistämisen yksikön vuosittain päivitettävän toimintasuunnitelman
mukaisesti toiminnan painopiste oli edelleen kuntayhteistyössä. Tavoitteena on ollut
lisätä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkyvyyttä ja pitää esillä yksikön
toiminta-ajatusta sekä vahvistaa alueellisen yhteistyön näkökulmaa ja terveyden
edistämisen näkökulman tärkeyttä palveluketjun kaikilla tasoilla. Vuoden 2014
aikana aloitettiin käytettävissä olevan indikaattoritiedon alueellinen kokoaminen ja
analysointi vuonna 2015 tapahtuvaa raportointia varten. Tämän tiedon pohjalta myös
laadittiin HUS:in tilinpäätökseen alueellisen sairastavuustiedon raportti ja sovittiin
sen pohjalta lääketieteelliselle ja poliittiselle johdolle koulutusta järjestettäväksi
kevään 2015 aikana.
Kansainvälisten terveyttä edistävän sairaalan standardien systemaattisen käyttöön
oton edistämiseksi standardeja ja niiden mukaista systemaattista kehittämistä
esiteltiin sekä lääketieteellisen että hoitotyön johtoryhmissä kaksi kertaa.
Lääketieteellisen johdon päätöksellä laadittiin HPH-standardien mukainen
kehittämisohjelma HUS-organisaatiolle.
Terveyden edistämisen yksikkö toimi HUS-alueen Savuton sairaala – ohjausryhmässä
ja oli mukana laatimassa HUS:in Savuton sairaala -toimenpideohjelmaa. Yksikkö oli
myös mukana suunnittelemassa esimieskoulutusta henkilökunnan savuttomuuden
tukemiseksi HUS:in toimintayksiköissä sekä rakentamassa alueellista
yhteistyöverkostoa kuntien ja sairaanhoitopiirin savuttomuustyön toimijoille.
Yksikkö oli vuoden 2014 aikana mukana Vertaisresepti-hankkeen sydänpotilaan
hoitopolun kuvaamiseen tähtäävän pilottiprojektin suunnittelussa. Projektissa
pyritään sydänpotilaan hoitopolun kuvaamisen ja kehittämisen kautta aiempaa
vahvemmin tuomaan asiakaskeskeistä ja myös terveyttä edistävää näkökulmaa osaksi
kliinistä hoitoa. Työ toteutetaan LEAN-menetelmää hyödyntäen kevään ja syksyn
2014 aikana kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen, potilasjärjestöjen ja
vertaistukitoimijoiden yhteistyöllä.
Imatran kaupunki
1. Toimintasisällön laatu
HPH -standardien käyttöönotto:
· Osallistuttiin verkostotapaamisiin ja kesäkouluun.
· Pilotoitiin Migrant friendly hospital standardit.
Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen:
· Audit käytännön vahvistaminen koulutuksella.
· Savuton sairaala itsearviointi (hopea sija).
· Savuton Imatra toimintasuunnitelma työn alla.
Hyvien käytäntöjen jakaminen STESOn jäsenorganisaatioiden kesken:
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
· Tupakointikysely henkilöstölle saatu jäsenorganisaatiolta. Sovittu yhtenäinen
kyselypohja Carean kanssa, joka mahdollistaa vertailun.
2. Yhteistyötahot
HPH-verkosto:
· Yhteistyö Migrant friendly hospital projektissa.
· “Ain liikkuen työtäs tee” artikkelin työstäminen ja toimintamallin vieminen INNOkylään
Carean TE-koordinaattorin kanssa.
3. Viestintä
· Terveyden edistämisen näkyvyyden lisääminen omassa organisaatiossa:
· Imatra-päivä (teemana Luova Hulluus). Osallisuus Hullunhyvinvoivien puistoon
liikunnallisella toiminnalla (esimerkkejä: mitä kaikkea voit tehdä kotona
edistääksesi hyvinvointiasi).
· Hyvinvointipisteen pilotointi vähittäiskaupan yhteydessä. Tarjolla tietoa
liikunnasta, ravitsemuksesta, päihteistä ym. Lisäksi pienimuotoisia mittauksia ja
testejä.
· Kaupungintalon avoimet ovet. Tietoa terveydestä ja palveluista. Mittauksia ja
testejä.
· Osallistumalla HYTE-verkostoon ja välittämällä sieltä saatu ajankohtainen tieto
terveyden edistämisestä omalle organisaatiolle.
· Terveyden edistämisen näkyvyyttä lisättiin osallistumalla paikallisiin tapahtumiin,
kuten esim. Imatra-päivä tapahtumaan, Avoimet ovet kaupungintalolla,
Hyvinvointipisteeltä hyvinvointitietoa. Erinäiset luennot esim. ” Terveyttä ja
hyvinvointia kulttuurin ja liikunnan voimin” jne.
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri
1. Toimintasisällön laatu
HPH-standardien mukainen Terveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2015 –
2016 viimeistellään alkuvuodesta 2015. Terveyslähtöinen ajattelu on monin tavoin
ollut esillä koulutuksissa, tapahtumissa ja elämäntaparyhmissä sekä hoitokartta ja –
ketjutyössä.
Terveystietokeskus Palanssissa työskennellyt kokemusasiantuntija on tehnyt
kokemusasiantuntijatoimintaa tunnetuksi. Koulutetut kokemusasiantuntijat (n=10)
ovat toimineet mm. kehittämistyöryhmissä, ryhmäohjauksessa ammattilaisen rinnalla
ja kouluttajina. Asiakas kehittäjäkumppaniksi -hankkeen pilotissa kuusi
kokemusasiantuntijaa toteutti työpareittain 5 päivän havainnointijakson kahdessa
yksikössä.
Keski-Suomen keskussairaalassa toteutettiin vertaistukitoiminnan pilotti kirurgian
osastolla ja päiväsairaalassa. Pilotin pohjalta kehitettiin malli, joka mahdollistaa
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
jatkossa vertaistukitoimijoiden toimimisen osastoilla ja poliklinikoilla potilaiden
tukena ja terveyden edistämisen verkostojen väylänä.
Potilasjärjestöjen 17. Valoviikkojen aikana yhteensä 38 alueella toimivaa järjestöä
esitteli toimintaansa. Uutena toimintamuotona olivat 13 järjestön edustajat samalla
esittelemässä toimintaansa hoitoyksiköissä.
Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi 15D elämänlaatumittarilla on jatkunut.
Elämänlaadun mittausprosesseja toteutettiin 7 ja toiminta jatkuu.
Lähisuhdeväkivallan kansallinen osaamiskeskus – hanke päättyi ja loppuraportti
julkaistiin sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa.
Hoitokarttojen käyttöä on arvioitu maakunnan alueen johtaville lääkäreille ja
hoitajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksien (n=270) mukaan hoitokarttoja käytettiin
lähialueilla (Jyte) enemmän kuin muualla maakunnissa. Hoitokarttoja käyttivät
enemmän hoitajat kuin lääkärit. Hoitoketjuja on valmistunut aikana viisi: Raskauden
aikaisen ja synnytyksen jälkeisen lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyn ja
hoidon hoitoketju, lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt, elämän loppuvaiheen
hyvä hoito sekä läheisväkivallan hoitoketju.
2. Yhteistyötahot
Shp:n kaksi edustajaa on toiminut STESOn hallituksessa, joista toinen myös savuton
sairaala –koordinaattorina asiaa eteenpäin kansallisesti sekä kansainvälisesti.
Sairaanhoitopiiri saavutti savuton sairaala – auditoinnissa kansallisen kultatason.
Olemme STESOn lisäksi mukana THL:n verkostoissa, joissa pystymme välittämään ja
jakamaan hyviä käytäntöjä.
3. Viestintä
Terveyden edistämisen näkyvyyden lisäämisessä painopisteenä on järjestöyhteistyön,
kokemusasiantuntija- ja vertaistukitoiminnan vahvistaminen sairaanhoitopiirin
yksiköissä. Näistä asioista on viestitty aktiivisesti. Terveystietokeskus Palanssin kautta
on yhdessä järjestöjen kanssa kehitetty teemakuukausitoimintaa.
Shp:n verkkosivu-uudistuksessa on kärkenä potilas ja terveyden edistäminen. Uudet
terveyden edistämisen sivustot julkaistiin keväällä 2014. Myös ”Uusi sairaala” -
suunnittelutyössä on viety terveyden edistämisen asemaa ja näkyvyyttä voimallisesti
eteenpäin omana osaamiskeskuksena. Kansalaisen terveysportaali ja sähköinen
asiointi ovat Shp:n iso panostus väestön terveyden edistämisessä. Samaten
preventioyksikön työ hyvinvointikertomusten ja kuntien terveyden edistämisen
toimintaohjelmien osalta. Maakunnallisen terveyden edistämisen suunnitelman
arviointi ja päivitys käynnistyivät toimintavuonna.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
1. Toimintasisällön laatu
HPH -standardien käyttöönotto organisaatioissanne
- Laadittiin piiritasoinen erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen
toimintasuunnitelma vuosille 2014–2015, painopisteenä savuttomuuden
edistäminen. Toimialueilla 1, 2 ja 5 laadittiin omaan toimintaan tarkennettu
terveyden edistämisen toimintasuunnitelma, jossa myös painopisteenä
savuttomuuden edistäminen.
- Toimialueet sopivat johtoryhmätasoisen terveyden edistämisen yhteyshenkilön
toiminnan koordinointiin ja seurantaan. Järjestettiin ensimmäinen
yhteistyötapaaminen terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmän kanssa
- PSHP:n savuttomuus toimintaohjelman päivitystyö HPH -standardimallin mukaan
tarkentaen ja yhteen sovittaen organisaation muuhun turvallisuus-, työsuojelu –
ja työhyvinvointitoimintaan
Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen
- Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa elintapaohjauksen
tehostaminen painopisteenä koskee myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
tuottamaa erikoissairaanhoitoa.
- Terveyden edistämisen koulutuksissa asian esille nostaminen ja siitä keskustelu
- Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisytyö (PSHP) järjesti syksyllä
2014 PSHP:n ja alueen kuntien henkilöstölle kuusi koulutustilaisuutta uusista
ravitsemussuosituksista ja niiden käytäntöön soveltamisesta asiakas- ja
terveyslähtöisesti eri elämänkaaren vaiheissa.
- STESOn kesäkoulussa keskusteltiin jäsenorganisaatioiden kesken salutogeneesiteemasta
ja sen priorisointitarpeista.
Hyvien käytäntöjen jakaminen STESOn jäsenorganisaatioiden kesken
- Osallistuttiin aktiivisesti STESOn toimintaan ja tapaamisiin, joissa jaettiin
kokemuksia
- Terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa –koulutus/ PSHP 28.8.2014
- Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma –kuntakierros 10.2. –
15.4.2014/ 24 kuntaa
- Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto kokoontuu
säännöllisesti
- Lapsilähtöisen ruokakasvatuksen uusia menetelmiä ja ruokailoa käsiteltiin Lasten
ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen päätösseminaarissa Ruoasta iloa
ja terveyttä lapsille 11.2.2014. Se järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston kanssa ja videoitiin useille paikkakunnille.
- Koulutukset uusista ravitsemussuosituksista ja niiden soveltamisesta hyviksi
koetuin käytäntein elämänkaaren eri vaiheissa videoitiin PSHP:n
erityisvastuualueille ja kuntiin.
- Järjestettiin alueellinen koulutus Miten ottaa puheeksi elintavat 28.10.2015.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
- Pirkanmaan terveyskeskusravitsemusterapeuttien verkoston kokoontumisissa
vuonna 2014 jaettiin yhteisiä käyntänteitä lihavuuden ja syömishäiriöiden
hoidosta ja terveysaineistojen valinnasta ja käytöstä.
- Taysin ravitsemustyöryhmä ja Pirkanmaan alueellinen ravitsemustyöryhmä
kehittävät ja vahvistavat erikoissairaanhoidon, alueen kuntien ja järjestöjen
toimijoiden ravitsemusosaamista ja ravitsemushoidon käytänteitä. Alueellinen
ravitsemustyöryhmä järjesti vuonna 2014 alueellisen kutsuseminaarin, jossa
käsiteltiin vajaaravitsemuksen tunnistamista ja hoitoa, ravitsemusta terveyden
edistämistyössä sekä ruokapalvelujen roolia terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Työryhmässä on käsitelty myös Lasten ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa -hankkeessa kehitettyjä ruokakasvatuksen menetelmiä sekä
ravitsemusosaamisen vahvistamista erikoissairaanhoidossa ja
perusterveydenhuollossa.
2. Yhteistyötahot
HPH-verkosto:
- Suullinen esitys Pirkanmaan alueellisesta terveyden edistämisen koordinaatiosta
HPH-kongressissa Barcelonassa 25.4.2014/ koordinointipäällikkö Juha
Ahonen/TA5,Tays ja ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen/ Perusterveydenhuollon
yksikkö, PSHP
Savuton sairaala –verkosto:
- Terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmän opintokäynti Etelä-Pohjanmaan
keskussairaalassa painottuen savuttomuuden edistämiseen
- Piirin johtajan nimeämä Savuton sairaala- työryhmä, jonka tehtävänä oli päivittää
Savuton sairaala- toimintaohjelma ja laatia ns. työkalupakki ohjelman
perehdyttämiseen ja toiminnan juurruttamiseen.
- ENSH-itsearvioinnin toteuttaminen toimialuekohtaisesti arvioiden.
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden
päihdeteemaryhmän jäsenyys ja yhteistyökokous AVI:n Päihdehaittojen ehkäisy
ja terveyden edistäminen työryhmän edustajien kanssa.
3. Viestintä
Terveyden edistämisen näkyvyyden lisääminen omassa organisaatiossa
- Viestintä toteutui eri kanavia käyttäen kohdennettuna eri kohderyhmille
piiritasoisen terveyden edistämisen viestintäsuunnitelman mukaisesti
- PSHP:n koulutuskalenterin terveyden edistämisen koulutukset 2014: Auta
tupakoivaa lopettamaan yhteistyössä Filhan kanssa, Terveyden edistäminen
elämänkaaren eri vaiheissa, Uudet ravitsemussuositukset –koulutussarja,
Puheeksi ottaminen -koulutus
- www.Terveyspuu.fi -sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen. Uusi versio
julkaistaan 2.3.2015
- sisäisen tiedottamisen kanavien tehostunut käyttö, esim. intran uutiset
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
- PSHP:n työhyvinvointiviikolla 10.-14.2. teematapahtuma, jossa esillä terveyden
edistämistyön eri teemoja ja Miten voit? –omatoimisen terveyden itsearvioinnin
aineisto.
- Ensimmäistä kertaa järjestettiin PSHP:n terveyden edistämisen päivä 25.11.2014,
mukana sidosryhmiä mm. potilasjärjestöjä, UKK-instituutti sekä Hämeen Liikunta
ja Urheilu, Ehyt ry, Omaiset mielenterveystyön tukena, Mielenterveystalo.fi –
nettiportaali,
- TAMK:n opiskelijoille suunnattu Inno Event –viikko marraskuussa 2014. Saatiin
uusia ideoita savuttoman sairaalaympäristön toteuttamiseen
- Järjestettiin 3kpl henkistä hyvinvointia edistäviä Suomen mielenterveysseuran
mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksia
- Mielenterveyden edistäminen ja päihteettömyys operatiivisina keihäänkärkinä
PSHP:n jäsenkuntien mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisohjelmissa.
Päivitettiin Kangasalan yt-alueen ja Hämeenkyrön kunnan kehittämisohjelmat,
jotka toteuttavat PSHP:n alueellista MT&P –strategiaa 2013–2016.
- Mielenterveys- ja päihdepotilaiden omaisten huomioimisen malli lanseerattiin
kuntiin ja pilottina erikoissairaanhoitoon.
- Mielenterveystalo.fi –nettiportaaliin tuotettiin kehittämisprojektissa (5-12/2014)
yhteistyössä A-Klinikkasäätiön kanssa uusi päihdeosio, jossa mm. yleinen
päihteidenkäyttömittari (alkoholi, lääkkeet, kannabis, kovat huumeet ja
liuottimet)
- Kommenttipuheenvuoro Verkostojohtamisesta (KTT Tero Vuorinen) STESO:n
kesäkoulussa: STESO:n verkoston johtaminen ja tehokas hyödyntäminen.
- PSHP:n alueellinen ravitsemustyöryhmä on suunnitellut ravitsemusviestinnän
kehittämistä tähän keskittyneessä kokouksessaan.
- Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeen seminaarista 11.2.2014 ja
hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista laadittiin lehdistötiedote. Tämän
pohjalta juttuja paikallislehtiin ja Tampereen yliopiston UTAIN-verkkolehteen.
-
4. Verkoston kasvu ja jäsenistö
Toimintamme verkoston kasvattamiseksi
- TAMK- yhteistyön tiivistäminen terveyden edistämisen koulutusohjelmissa ja
opiskelijoiden opinnäytetöiden suuntaamisessa
- InnoEvent tapahtuman kautta terveyden edistämisen näkyvyyden lisääminen
ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opettajien keskuudessa
- Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio kattaa PSHP:n
jäsenkuntien ja Punkalaitumen kunnan kaikki toimialat. Alueellisen
hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta hyvinvointikertomustyö sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen viedään osaksi kuntien toiminta- ja
taloussuunnitteluprosesseja. Hyvinvointikertomustyö osaltaan toimeenpanee
HPH-standardeja.
- Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpano
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
1. Toimintasisällön laatu
PPSHP:n kuntayhtymän johtoryhmä hyväksyi sairaaloiden terveyden edistämisen
toimintasuunnitelman 2013-15 kesäkuussa 2014 ja shp:n hallitus sai suunnitelman
tiedoksi syksyllä 2014. Toimintasuunnitelma perustuu WHO:n määrittämien terveyttä
edistävien sairaaloiden laatustandardeihin. Suunnitelmassa otetaan kantaa mm.
terveyden edistämisen viestinnän toimeenpanoon, potilaiden terveyteen vaikuttajien
tekijöiden kartoittamiseen ja kirjaamiseen sairaskertomuksissa, henkilöstön
täydennyskoulutukseen sekä sairaalan terveyden edistämistyön sisältöön ja
toimintamalleihin.
Keväällä 2014 Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehtiin henkilöstökysely terveyden
edistämisen nykytilasta potilastyössä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1007 potilastyötä
tekevää henkilöä. Heistä suurin osa koki potilaiden terveyteen liittyvien tekijöiden
yksilöllisen käsittelyn kuuluvan osaksi omaa potilastyötään. Henkilöstö odottaa, että
työyhteisöllä on asioiden käsittelyyn yhteinen toimintamalli ja työntekijät voisivat
seurata tehtyä työtä ja sen tuloksia.
Potilaan terveyteen liittyvien tekijöiden teemat sairaalan terveyden edistämisen
toimintasuunnitelmassa ovat: tupakointi; alkoholi, huumaavat aineet ja
lyhytneuvonta; liikunta; raskaus; vajaaravitsemus ja lihavuus; toiminta- ja työkyky;
Lapset puheeksi vanhemman sairastuessa. PPSHP:n sairaaloiden terveyden
edistämisen kehittämiseksi asetettiin työryhmä vuosille 2014-2016. Työryhmä
raportoi toiminnastaan johtajaylilääkärille, hallintoylihoitajalle ja sairaanhoitopiirin
johtoryhmälle. Työryhmän tehtävänä on määrittää sairaalan terveyden edistämisen
vuosittaiset painopistealueet ja toiminnan arviointimittarit sekä niiden tavoitetasot.
Vuonna 2014 painopisteenä oli potilaiden savuttomuuden edistäminen.
2. Yhteistyötahot
PPSHP:n asiantuntijalääkäri ja terveyden edistämisen koordinaattori osallistuivat
aktiivisesti kansalliseen terveyden edistämisen verkostotyöhön. He toimivat STESO
ry:n puheenjohtajana ja sihteerinä vastaten osaltaan yhdistyksen toiminnan
suunnittelusta ja kehittämisestä. Vuonna 2014 kansainväliseen 21th International
Health Promoting Hospitals and Health Services -konferenssiin osallistui terveyden
edistämisen koordinaattori Leea Järvi.
Posteri HPH-konferenssissa 2014:
Kujala V, Järvi L, Harju T, Kallinen M, Karvonen J, Lindeman H, Puirava L, Saarnio J..
Health promotion policy and action plan in Oulu University Hospital
PPSHP:n terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä jatkettiin maakunnallisen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2017 toiminnallisten linjausten mukaan.
Hyvinvointiohjelman kumppanuuksien tuloksena syntynyttä Muutos Nyt –yhteistyö
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
jatkui. Maakunnan eri alueet ja toimijat tukevat kuntalaisten hyvinvointia yhdessä
kehitettyjen rakenteiden, toimintamallien ja hyvien käytäntöjen avulla.
Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tukemina Pohjois-Pohjanmaan kunnissa otettiin käyttöön
koordinoidusti kolme hyvinvointisopimukseen sisältyvää hyvää käytäntöä. Nämä
käytännöt ovat paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA), videovälitteinen
painonhallinnan ryhmäohjausmalli ja Lapset puheeksi, kaksiportainen työmenetelmä
lapsen arjen tueksi. Vuonna 2014 aloitettiin maakunnallinen terveysliikunnan ja
ravitsemuksen hyvien käytäntöjen käyttöön otto yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
liiton ja järjestöjen kanssa.
Aikuisten painonhallinnan ryhmäohjausta varten alueen terveyskeskusten ja PTHyksikön
asiantuntijat laativat kirjaamisohjeen aikuisten painonhallintaryhmien
toimintaa varten. Paikalliset ryhmäohjaajat ja potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät
koulutettiin yhtenäiseen kirjaamiseen. Alueen painonhallintaryhmien tiedonkeruun
kehittämiseen tarvittava asiantuntijapalvelu hankittiin Tieto Oyj:ltä. Tiedonkeruuta
varten luotiin SQL-kysely, jonka avulla terveydenhuollon potilastietojärjestelmän
käyttäjät voivat ajaa poimintaraportin omasta tietokannastaan, siirtää tiedot
taulukkolaskentaohjelmaan ja toimittaa PPSHP:lle alueellista vertailua ja arviointia
varten. Kunnat voivat käyttää vuoden 2014 toiminnallisia tietoja mm.
hyvinvointikertomuksessa linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannassa.
Alueen kuntien, kuntayhtymien ja THL:n yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaalle luotiin
toimintakokonaisuus, joka tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Kunnan järjestämiä
keskeisiä lapsiperheiden perus- ja erityispalveluja uudistettiin räätälöimällä
kaksiportainen Lapsi puheeksi -työmenetelmä osaksi jatkuvaa palvelutoimintaa.
Kuntiin saatiin 110 uutta menetelmäkouluttajaa. Kouluttajat jatkoivat
menetelmäosaamisen levittämistä järjestämällä omassa organisaatiossaan
toimipaikkakoulutusta. Näin julkishallinnon eri palvelusektoreille saatiin noin 2000
uutta menetelmäosaajaa. Vuoden 2014 lopussa uudistunut toimintamalli
lapsiperheiden palveluissa oli käytössä varovaisesti arvioiden ainakin 4000 perheen
kanssa. Perheiltä saatu palaute tukee toiminnan jatkamista. Paikalliset
yhteistyörakenteet mahdollistavat lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tuen alueen
kaikkien lapsiperheiden ulottuville.
3. Viestintä
PPSHP on osallisena maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
viestintäverkostossa. Verkosto toimitti vuonna 2014 neljä hyvinvoinnin sähköistä
uutiskirjettä, joiden levikki on noin 2000 sähköpostiosoitetta.
Sairaalan terveyden edistämisen viestinnästä laadittiin toimeenpanosuunnitelma,
jonka mukaisesti toimittiin vuonna 2014. Viestinnän painopiste oli potilaan
savuttomuuden edistämisessä. Tulosalueiden nimeämät viestinnän yhdyshenkilöt
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
organisoivat syksyllä 2014 sairaalan tulosaluekohtaiset informaatiotilaisuudet, joissa
esiteltiin terveyden edistämisen toimintasuunnitelma tulosalueen johtoryhmälle.
Terveyden edistämisen täydennyskoulutus pohjautuu koulutussuunnitelmaan.
Syksyllä 2014 käynnistettiin suunnittelutyö terveyden edistämisen perusosaamisen,
puheeksi ottamisen ja motivoivan keskustelun, koulutuskokonaisuudesta.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
1. Toimintasisällön laatu
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on kuulunut STESO-verkostoon vuodesta 2012.
Terveyden edistämisen vastuu on osoitettu sairaanhoitopiirissä vuonna 2012
nykyiseen muotoonsa organisoidulle perusterveydenhuollon yksikölle. Yksikön
tärkeimpiin toimintoihin on vuonna 2014 kuulunut 1) Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -
hankkeen hallinnointi ja maakunnallinen työ 2) maakunnallisen terveyden
edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn työryhmän vetovastuu.
Sairaanhoitopiirissä on neljä erikoissairaanhoidon tasoisia palveluja tuottavaa
sairaalaa sekä seitsemän terveyskeskusta, joita ylläpitää yhteensä 19 kuntaa.
Sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen suunnitelma on integroitu osaksi
sairaanhoitopiirin ja sen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa (2014).
Järjestämissuunnitelmassa johtavana periaatteena on, että terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen kehittäminen on parhaillaan vuoden 2015 lopulle asti jatkuvan
Terveempi Itä-Suomi -hankkeen vastuulla, koska hanke kattaa varsin laaja-alaisesti
terveyden edistämisen koko alueen.
PSSHP:n maakunnallinen terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn
työryhmä on sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämä (2010). Työryhmän
puheenjohtajuus on perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärillä. Työryhmää on
kuultu mm. alueellisia teemoja ja painoalueita sovittaessa. Vuonna 2014 työryhmän
rooli painottui TERVIS-hankkeen Pohjois-Savon alueellisena tukiryhmänä. Ryhmässä
on pohdittu myös laajennetulla kokoonpanolla sote-järjestämislain tuomia
mahdollisuuksia ja haasteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työryhmä
kokoontui v. 2014 kolmesti varsinaiseen kokoukseen. Lisäksi ryhmästä osallistuttiin
STESOn kevätkoulutuspäiville Kuopiossa 20. – 21.3. ja TERVIS/PTH-yksikkö/PSSHP ja
Itä-Suomen AVIn järjestämään tilaisuuteen ”Mitä nyt? – Kuntien hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tilanne ja tulevaisuus uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteissa”.
TERVIS-hankkeen tavoitteet:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteista, koordinaatiosta ja
toimintatavoista sovitaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.
2. Terveyden edistämisen osaaminen ja voimavarat vahvistuvat alueellisesti.
3. Terveyttä edistäviä toimintoja kehitetään kansalaisyhteistyössä.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Keskeisin alueellinen ja kuntakohtainen painoalue Pohjois-Savon TERVIS-työssä on
ollut tuki kuntien hyvinvointijohtamiselle erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotossa, esimerkkinä sähköinen
hyvinvointikertomus (Kuntaliitto). Tämän painoalueen tavoitteiden toteutumisessa
seurataan, miten kuntien hyvinvointikertomuksissa, strategioissa ja
toimenpidesuunnitelmissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kysymykset sekä miten monitoimijuus ja kuntalaisten osallisuus saadaan prosessiin
mukaan. Kunnissa, joissa hyvinvointikertomus on jo tehty, kehittämisen painoalueiksi
on valittu myös matalan kynnyksen palvelut esim. ehkäisevässä päihdetyössä tai
kuntalaisten liikunnallisuuden tukeminen vähän liikkuvat ryhmät huomioiden.
Ammattilaisten terveyden edistämisen osaamisen ja voimavarojen vahvistamiseen on
vastattu yhtenäisin alueellisin koulutuksin. Terveydenhuollon ammattilaisille on
järjestetty useana ryhmänä Neuvokas Perhe (Suomen Sydänliitto) ja
Verkkopuntariohjaaja (Satakunnan Sydänpiiri) -koulutuksia sekä loppuvuodesta myös
Motivoivan haastattelun (MSD) koulutusta. Hankealueella on välitetty tietoa myös
muista hankkeen painoalueita tukevista koulutuksista, esimerkiksi A-klinikkasäätiön
Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssista tai savuttomuutta tukevista 28 päivää ilman -
verkkoryhmistä (Savon Sydänpiiri).
KYS on savuton sairaala ja Pohjois-Savon kunnista kaikki olivat julistautuneet
savuttomiksi jo vuonna 2012. KYSistä on toteutettu myös muita terveyden
edistämistä potilastyössä tukevia alueellisia koulutuksia, esimerkiksi potilasohjauksen
koulutussarja ja vuosittainen potilasyhdistysten kanssa toteutettu potilaan päivä.
Ajankohtaista on keväällä 2015 sote-uudistukseen valmistautumisen osana selvittää,
miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja asiantuntijuus tullaan
organisoimaan Pohjois-Savon laajuiseksi suunniteltavan sote-palveluiden
tuotantoalueen uusiksi muotoiltavissa rakenteissa ja toiminnoissa.
Perusterveydenhuollon yksikön ja Terveempi Itä-Suomi –hankkeen vastuuhenkilöt
ovat mukana valmistelutyön työryhmässä.
2. Yhteistyötahot
TERVIS-hankkeesta on verkostoiduttu ja rakennettu yhteistyötä alueen kuntien,
järjestöjen ja muiden samansuuntaisten hankkeiden kanssa. Hankkeella on myös
alueen kunnissa palvelujen ostosopimuksiin perustuvia määräaikaisia
kehittäjätyöntekijöitä.
Terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä ja ajankohtaisissa haasteissa on tehty
alueellista yhteistyötä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa ja Pohjois-Savon
maakuntaliiton kanssa. Yhteistyössä maakuntaliiton kanssa toteutettiin keväällä
Terveyttä ja hyvinvointia Pohjois-Savoon, missä tarkasteltiin THL:n ATH 2013 tuloksia.
Syksyllä toteutettiin aluehallintoviraston kanssa alueellinen seminaari, missä katse oli
tulevaisuuden sote-kunta-yhteistyöhön. Tilaisuuteen saatiin mukaan THL:n ja STM:n
alustajat.
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry
Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf
Erva-alueen PTH-yksiköt ovat pitäneet yhteyttä ja kokoontuneet muutaman kerran
vuonna 2014. Lisäksi on pidetty kaksi yhteiskokousta alueen sosiaalialan
osaamiskeskusten kanssa, jolloin on pohdittu myös tulevaisuuden alueellisen
kehittämisen kysymyksiä ja mahdollisuuksia. PTH-yksiköstä on osallistuttu THL:n
koordinoimiin perusterveydenhuollon verkostotapaamisiin ja TERVIS-hankkeesta
THL:n kansalliseen HYTE-oppimisverkostoon. Järjestöyhteistyötä on viety eteenpäin
sekä TERVIS-toimintoina että sairaanhoitopiirin asiantuntijaryhmissä.
Oppilaitosyhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta on tehty Itä-
Suomen yliopiston (kansanterveystiede ja ravitsemustiede, hoitotiede), SAVONIAammattikorkea-
koulun, Kuopion Konservatorion ja Savon koulutuskuntayhtymän
kanssa. Yhteistyö on konkretisoitunut yhteisissä koulutuspäivissä, esim. ”Terveyttä ja
hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa” 3/2014, sekä eri työryhmissä.
3. Viestintä
Myös terveyden edistämisen viestintä on PSSHP:ssä vuonna 2014 hoidettu pääosin
TERVIS-hankevetoises