Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Toimintakertomus 2013


Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä edistävää toimintakulttuuria terveydenhuollossa. Yhdistys auttaa jäsenorganisaatioitaan sisällyttämään terveyden edistämisen käsitteet, arvot, strategiat ja standardit osaksi niiden rakennetta ja toimintakulttuuria. Jäsenorganisaatiot toimivat aktiivisesti kansallisessa STESO-verkostossa ja kansainvälisessä HPH-verkostossa. Verkostotyön päämäärä on, että terveyden edistäminen on merkittävä osa jäsenorganisaatioiden toimintaa ja terveystavoitteiden saavuttamista.

1. YHDISTYKSEN HALLINTO

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja Veikko Kujala, Pohjois-Pohjanmaan shp
Varapuheenjohtaja Tapani Hämäläinen, Helsingin ja Uudenmaan shp
HPH-koordinaattori Heli Hätönen, THL 
Maria Hallman-Keiskoski Keski-Suomen shp 
Virpi Honkala Raahen seudun hvky
Marika Nieminen Satakunnan shp
Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan shp
Satu Parviainen Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
Minna Pohjola Varsinais-Suomen shp 
Marita Päivärinne Salo

Hallituksen varajäsenet
Inge-Britt Barkholt Vaasan shp
Birte Bergström Salo 
Simo Kokko Pohjois-Savon shp 
Anne Laapotti-Salo Varsinais-Suomen shp 
Auli Pölönen Pirkanmaan shp
Raija Virtanen Forssan seudun thky 
Tuija Ylitörmänen Imatran kaupunki

Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastaja Tero Mäkiranta, Satakunnan shp
Toiminnantarkastaja Sari Törölä, Satakunnan shp
Varatoiminnantarkastaja Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan shp
Varatoiminnantarkastaja Kari Suoverinaho, Etelä-Pohjanmaan shp

Kirjanpitäjä
Susanna Peltomaa Satakunnan shp

2. JÄSENORGANISAATIOT

Varsinaiset jäsenet
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Imatran kaupunki
JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä
Salon terveyskeskus
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kannatusjäsenet
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala 
Kangasniemen kunta
Kouvolan kaupunki
Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Miehikkälän-Virolahden kunta


3. KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2013 Porissa. Vuosikokous päätti yhdistyksen nimen muutoksesta. Yhdistyksen uusi nimi on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä The association of Health Promoting Hospitals and Health Services in Finland.

Yhdistyksen jäsenmaksut säilyivät ennallaan: 800 € jäsenorganisaatioilta, joiden alueella väestöä vähintään 100 000 asukasta, ja 500 € jäsenorganisaatioilta, joiden alueella väestön määrä jää 
alle 100 000 asukasta. Kannatusjäsenmaksu on 100 €.

STESOn hallitus kokoontui neljä kertaa:

1) järjestäytymiskokous 12.3.2013 Porissa
2) 5.6.2013 Seinäjoella
3) 29.8.2013 Tampereella kesäkoulun yhteydessä 
4) 9.1.2014 Helsingissä

Lisäksi pidettiin sähköpostikokous 15-21.10.2013, jossa hallitus hyväksyi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ehdottamat korjaukset STESOn sääntöihin.


4. STESON TOIMINNAN PAINOPISTEET

4.1. Toimintasisällön laatu

STESOn toiminta jäsentyy seuraavasti:
- HPH –standardien käyttöönotto jäsenorganisaatioissa
- Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen 
- Hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenorganisaatioiden kesken

Verkostotapaaminen 2013 Porissa
Satakunnan sairaanhoitopiiri isännöi yhdistyksen verkostotapaamisen Porissa 12.3. – 13.3.2013. STESOn jäsenorganisaatioiden edustajat ja muut terveyden edistämisen asioista kiinnostuneet osallistuivat Porissa järjestettyyn Terveyttä ja toimintakykyä –seminaariin.

Kesäkoulu 2013 Tampereella
Vuoden 2013 kesäkoulu ”Viestinnällä ja arvioinnilla kohti terveyden edistämisen vaikuttavuutta” pidettiin Tampereella UKK-instituutissa 29. - 30.8.2013. Kesäkoulun ensimmäisen päivän aiheet käsittelivät kansainvälisten HPH-laatustandardien käyttöönottoa. Kesäkoulun toinen päivä ”Viestintäseminaari” toteutettiin yhdessä Viestintätoimisto Verbin kanssa. Kesäkouluun osallistui yhteensä 29 henkilöä 22 eri organisaatiosta.

Kesäkoulun yhteydessä järjestettiin myös perehdytys STESO:n toimintaan erityisesti uusille jäsenille ja niille, jotka halusivat saada toiminnasta tarkemmin tietoa. Savuton sairaala -koordinaattori Sinikka Krogerus esitteli savuttomuuden kehittämistä kultatasolle käytännön sairaalatyössä.

Savuton sairaala -yhteistyö
Savuton sairaala- koordinaattoreina toimivat Sinikka Krogerus ja Reetta-Maija Luhta. Sinikka Krogerus osallistui aktiivisesti Euroopan Savuton sairaala-verkoston hallitustyöskentelyyn ja kansainväliselle kultatasolle pyrkivien sairaaloiden arviointiin. Reetta-Maija Luhta kokosi yhteen tiedot Suomen savuton sairaala- auditoinneista ja välitti ne ENSH-verkostolle. Savuton sairaala koordinaattorit edustivat STESOa Savuton Suomi 2040 verkostossa.

Muu toimintasisällön laatuun sisältyvä toiminta kuvataan tarkemmin luvussa 6, jäsenorganisaatioiden alueellinen toiminta.


4.2. Yhteistyötahot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry kuuluu kansainväliseenWHO Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) -verkostoon. STESOn jäsenyhteisöt kuuluvat yhdistyksen kautta HPH -verkostoon. Yhdistyksen HPH -koordinaattori on tehnyt yhteistyötä kansainvälisen verkoston kanssa huolehtien tiedonkulusta. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa osallistumisen monikansalliseen kehittämistoimintaan. HPH -verkosto raportoi toiminnastaan erikseen.

Osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin, kokouksiin ja työryhmiin 
- Jäsenorganisaatioiden edustajia osallistui 20th International Confernce on Health Promoting Hospitals and Health Services -konferenssiin Göterborgissa 2013. Konferenssissa oli esillä  kuusi posteria eri jäsenorganisaatiolta. 
- Taiwanilainen Bureau of Health Promotion Department of Health ja Viron terveyttä edistävät sairaalat ja terveyspalvelut järjestivät kansainvälisen Terveyttä edistävien sairaaloiden syyskoulun 30.9.-1.10.2013 Virossa. Suomesta Tallinnassa pidettyyn syyskouluun osallistuivat Reetta-Maija Luhta ja Maria Hallman-Keiskoski. Reetta-Maija Luhdalla oli luento aiheesta Savuton leikkaus ja tupakasta vieroituksen tuki Etelä-Pohjanmaalla. Syyskouluun osallistui suuri joukko taiwanilaisia ja liettualaisia.
- Eeva Häkkinen osallistui Migrand Friendly and Culturally Competent Health Care -verkoston järjestämään kokoukseen ja työpajaan Italiassa, Reggio Emiliassa 23.10.-24.10.2013. MFCCHC on yksi osa WHO:n HPH -verkostotyötä. Siinä kehitetään standardeja maahanmuuttajien, pakolaisten sekä muilla tavoilla haavoittuvien ihmisryhmien hoidon ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkosto ottaa standardeissaan kantaa mm. terveyden tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja osallisuuteen, jotka usein ovat heikentyneet kohdattaessa erilaisesta kulttuuritaustasta peräisin olevia ihmisiä terveydenhuollossa. Standardien kehittämistyö on aloitettu jo joitakin vuosia sitten ja standardeja pilotoitiin vuonna 2012. Suomesta pilottiin osallistuivat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Imatran kaupunki. Pilotoinnin tulokset esiteltiin Göteborgin kansainvälisessä HPH –konferenssissa keväällä 2013. 
- HPHn henkilövaihto-ohjelmaan STESOn jäsenorganisaatioista ei ollut osallistujia vuonna 2013.

4.3. VIESTINTÄ

STESOn viestinnän tavoitteena on terveyden edistämisen näkyvyyden lisääminen. Vuonna 2013 yhdistykselle laadittiin viestintäsuunnitelma. Suunnittelussa hyödynnettiin ostopalveluna hankittua viestintäalan erityisosaamista sekä yhdistyksen jäsenorganisaatioiden edustajien ja toimihenkilöiden omia resursseja. Viestintäpalvelut ostettiin Viestintätoimisto Verbiltä.

Yhdistyksen internet-sivuja ylläpidettiin. Sivut löytyvät osoitteesta www.stes-hsf.fi. Sivustoa päivittivät Lea Mäkelä ja Leea Järvi.


4.4. STESO-VERKOSTON KASVU JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen tavoitteena on saada kaikki sairaanhoitopiirit mukaan (Itä-Savo ja EKSOTE puuttuvat), lisää kunta- tai yhteistoiminta-alue jäseniä sekä lisää kannatusjäseniä. Vuonna 2013 yhdistykseen ei liittynyt uusia jäseniä. Kangasniemen kunta liittyi kannatusjäseneksi 9.1.2013.


5. TALOUS

Tilikauden 2013 menoihin sisällytettiin viestintäkuluja 10 000 euroa ja talousarvio laadittiin 9700 euroa alijäämäiseksi. Alijäämän rahoittamiseen käytettiin yhdistyksen pankkitilillä olevia varoja. Vuonna 2013 yhdistyksellä oli menoja yhteensä 25 109,68 € ja tuloja yhteensä 21 531,47 €. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -3 578,21 €. Yhdistyksellä on OP- Yrityslaina Prima –rahastossa 14 091,76 € ja pankkitilillä 13 193,18 €, eli yhteensä varoja oli tilikauden vaihtuessa 27 284,94 €.

 

6. JÄSENORGANISAATIOIDEN ALUEELLINEN TOIMINTA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

1. Toimintasisällön laatu 
Hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenorganisaatioiden kesken
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on erityisesti kehittänyt vuonna 2013 savuton leikkaus toimintaa ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa. Malli on kehitetty yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Leikkaukseen menevälle potilaalle tarjotaan yksilöohjausta työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa. Malli laajenee koskemaan koko väestöä leikkaukseen menevien lisäksi vuonna 2014.  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä on jo aloittanut savuttoman leikkauksen vuonna 2013. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri aikoo aloittaa savuttoman leikkauksen syksyllä 2014. Reetta-Maija Luhta kävi esittelemässä siellä mallia syksyllä 2013.

Toiminta on keskittynyt savuttomuuden kehittämiseen, koska henkilöstöresurssit täydentyivät elokuussa 2014, kun ravitsemusasiantuntijana aloitti Arja Alanko. TE-kehittämissuunnittelija Päivi Nevala aloitti työt huhtikuun alussa 2013.  Hän on uudelleen organisoinut yhteistoiminta-aluiden terveyden edistämisen yhdyshenkilöverkoston, jota kautta perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilalla on mahdollisuus viestittää poikkihallinnollisesti. Päivi Nevala järjesti poikkihallinnollisen Stop- nuorten syrjäytymiselle seminaarin syksyllä 2013.

2. Yhteistyötahot 
Reetta-Maija Luhta osallistui 20th International Confernce on Health Promoting Hospitals and Health Services –konferenssiin sekä Savuton sairaala prekonferenssiin Göterborgissa 2013. Reetta-Maija Luhta on osallistunut Savuton Suomi 2040-verkoston toimintaan yhdessä Sinikka Krogeruksen (KSSHP) kanssa Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n edustajana. Reetta-Maija Luhta piti luennon Savuttomasta leikkauksesta kansainvälisessä HPH syyskoulussa Tallinnassa 30.9–1.10.2013.

Aksilan suunnittelusihteeri Riikka Västi osallistui kesäkouluun 2013. Hän vastaa perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan viestinnästä toimittamalla mm. Aksilan alueuutisia. Kesäkouluun osallistuivat myös ravitsemusasiantuntija Arja Alanko ja TE- kehittämissuunnittelija Päivi Nevala Aksilasta.

3. Viestintä
Savuton leikkaus- koulutusten yhteydessä on järjestetty lehdistötilaisuuksia ja saatu lehtijuttuja Ilkkaan tammi- ja syyskuussa 2014. Pohjanmaan radioon saatiin haastattelu tammikuussa 2013. Savuton Suomi 2040 verkosto antoi Reetta-Maija Luhdalla tunnustuspalkinnon savuttomuuden edistämisestä 2013. Siitä tehtiin lehtijuttu Ilkkaan.  Hengityslehden ammattilaisliitteeseen tehtiin juttu Savuttomasta leikkauksesta 11/2013.

Terveyden edistämisen näkyvyys on lisääntynyt Aksilan alueuutisten myötä.  Alueuutiset jaetaan viisi kertaa vuodessa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon terveydenhuollon ammattilaisille. Ravitsemusasiantuntijan juttuja/ haastatteluja on julkaistu valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä toteutettiin ”Savuton sairaala” ENSH –itsearviointi, jossa sijoituttiin hopealle. Osallistuttiin STESOn kesäkouluun Tampereella 8/2013. Terveyden edistämisessä teemana oli päihteiden käyttö sekä sähköisten välineiden käytön tehostaminen ja hyödyntäminen työssä; Hyviksen käytön edistäminen. Arjen mieli – Kaste-hanke päättyi 10/2013. Terveempi Itä-Suomi –Kaste-hanke alkoi keväällä 2013. Vuonna 2012 tehtiin henkilöstölle suunnattu te- tutkimus, joka raportoitiin shp:n julkaisusarjaan. Göteborgin konferenssissa esitettiin posteri edellä mainitusta tutkimuksesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) strategian mukaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämistoimintaa koordinoidaan Perusterveydenhuollon yksikössä toimivasta Terveyden edistämisen yksiköstä käsin. Terveyden edistämisen vakanssit vakinaistettiin kesän 2013 aikana siten että terveyden edistämisen suunnittelijan virkaan valittiin Laura Suojanen ja terveyden edistämisen ylilääkäriksi Sinikka Bots. Laura Suojasen äitiyslomasijaisuutta hoitaa 9/2013-9/2014 Eija Tommila.

Vuosi 2013 on ollut pääosin vakituisen toiminnan käynnistämistä. Terveyden edistämisen yksikön vuosittain päivitettävän toimintasuunnitelman mukaisesti pääpainopiste oli kuntayhteistyössä, yhteistyöverkoston kokoamisessa ja verkostoyhteistyön lujittamisessa sekä alueellisen koordinoinnin toimintamuotojen kehittämisessä yhteistyössä verkoston kanssa. Yksikön toimintaa on esitelty useissa eri tilaisuuksissa HUS-organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä terveyden edistämisen näkyvyyttä ja pitää esillä yksikön toiminta-ajatusta.

Sairaalan sisäisen terveyden edistämisen systemaattiseksi kehittämiseksi on vuoden 2013 aikana aktiivisesti pyritty tekemään terveyden edistämisen periaatteita tunnetuksi ja kartoitettu HUS:in ylimmän johdon sitoutumista kehittämistyöhön.  HUS:in sairaanhoidon koordinaatioryhmän ja johtajaylilääkärin päätöksellä terveyden edistämisen yksikölle on yhdessä HUS:in kehittämisyksikön kanssa annettu mandaatti laatia HPH-standardien mukainen kehittämisohjelma HUS-organisaatiolle. Kehittämisohjelman on tarkoitus valmistua helmi-maaliskuun 2014 aikana.

Terveyden edistämisen yksikkö  on myös toiminut HUS-alueen Savuton sairaala – ohjausryhmässä  ja ollut mukana laatimassa HUS:in Savuton sairaala-toimenpideohjelmaa. Yksikkö on myös ollut mukana suunnittelemassa esimieskoulutusta henkilökunnan savuttomuuden tukemiseksi HUS:in toimintayksiköissä sekä rakentamassa alueellista yhteistyöverkostoa kuntien ja sairaanhoitopiirin savuttomuustyön toimijoille. Suunnitelmat etenevät käytäntöön vuoden 2014 aikana.

Yksikkö on ollut vuoden 2013 aikana mukana myös Vertaisresepti-hankkeen sydänpotilaan hoitopolun kuvaamiseen tähtäävän pilottiprojektin suunnittelussa. Projektissa pyritään sydänpotilaan hoitopolun kuvaamisen ja kehittämisen kautta aiempaa vahvemmin tuomaan asiakaskeskeistä ja myös terveyttä edistävää näkökulmaa osaksi kliinistä hoitoa. Työ toteutetaan LEAN-menetelmää hyödyntäen keväänsyksyn 2014 aikana kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen, potilasjärjestöjen ja vertaistukitoimijoiden yhteistyöllä.

Imatran kaupunki

1. Toimintasisällön laatu 
Standardi 1. 
”Hyvinvointikuvaus” on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen virallinen toimintasuunnitelma, TE -suunnittelija aloittanut 02/2013 ja ohjausryhmä nimetty ja kokoontunut
Standardi 2. 
Ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen: mm. Hyvinvointineuvola 
Kuntouttavien ja kotiin annettavien palvelujen KUKAPA-prosessin käynnistäminen
Standardi 3.
Audit-C koulutus ja käyttöönotto päivystyksessä ja poliklinikoilla 10/2013
Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja toiminta terveyspalveluissa -koulutus 05/2013
Savuton sairaala itsearviointi syksy 2013 (hopea sija)
Standardi 4. 
Taukoliikuntaa kaupungintalolla 02/2013
Porraspäivät 11/2013
Standardi 5. 
Yhteistyötä on lisätty eri toimijoiden välillä: mm. terveystoimen ja kulttuuri- sekä liikuntatoimen välillä, vertaistukiryhmien aloitus kolmannen sektorin kanssa

Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen
”Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen iltapäivä”. Aiheena työikäisten hyvinvointi (mm. Yhteisellä toiminnalla kohti hyvinvoinnin kokemuksia - työstä saadut onnistumisen kokemukset voimaannuttaa; Turvallisuus hyvinvoinnin tekijänä)

Hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenorganisaatioiden kesken: 
Kävelykokouksen toimintamallin eteenpäin työstäminen yhteistyössä Carean TE-koordinaattorin kanssa

2. Yhteistyötahot
Osallistuttiin verkostotapaamiseen Porissa 03/2013 sekä Tampereella järjestettyyn kesäkouluun 08/2013
Järjestöjen ja yhdistysten kanssa lisättiin yhteistyötä (jatkoa Tulppa-ryhmälle: Sydänkerho mm. työikäisille ja ikääntyneille)  
Alueellisen yhteistyön kehittäminen: Maakunnallisen hyvinvointityöryhmän kokoontuminen (yhteisiä terveyden edistämisen koulutuksia ja seminaareja)
Kaakkois-Suomen alueellinen kehittäminen (mm. seminaarit)
Ylipainosten hoitoketjun työstäminen yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa
Osallisuus valtakunnalliseen TE-koordinaattoreiden verkostoon

3. Viestintä
Terveyden edistämisen näkyvyyden lisääminen:
Hyvän käytännön jakaminen sosiaalisessa mediassa (kävelykokous)
Terveyden edistämisen näkyvyyttä lisättiin osallistumalla paikallisiin tapahtumiin, kuten esim. Imatra-päivä tapahtumaan, SuomiMies seikkailee, Avoimet ovet kaupungintalolla
Terveyden edistämisen toiminta esillä Imatran kaupungin Face-Book sivuilla

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

1. Toimintasisällön laatu
Terveyden edistämisen toimintaohjelman 2009 - 2013 (päivitetty 8.3.2012) mukaiseen itsearvointiin osallistuneet 15 työyksikköä saivat syksyllä 2012 yksikkökohtaisen palautteen tuloksista. Tieto siitä, miten työyksiköt ovat toimintavuoden aikana tarttuneet esiin tuotuihin kehittämistarpeisiin, arvioidaan toimintaohjelman päivityksen yhteydessä alkuvuodesta 2014.

Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen on punaisena lankana kaikissa tuotteissa: hoitokartat ja -ketjut. Hoitoketjuja on vuoden aikana valmistunut kymmenen ja suurin osa hoitokartoista on päivitetty. Kokonaisuuteen liittyvällä maakunnallisella koulutus- ja jalkauttamiskierroksella tuodaan terveyslähtöistä lähestymistapaa vahvasti esille. Terveyslähtöisyys on lähtökohtana myös www.hyvis.fi kansalaisen verkkoportaalissa, johon sairaanhoitopiiri liittyi syksyllä 2013.

Sapere – ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ja läheisväkivallan ehkäisy hankkeet ovat tuotteina esillä Innokylässä. Sapere on saanut valtakunnallisesti laajaa huomiota ja Turku, Joensuu sekä Pirkanmaa ovat olleet osa-hankealueina. Hanke päättyy ja sen arviointi sekä loppuraportti valmistuvat keväällä 2014.
Olemme STESOn lisäksi mukana THL:n verkostoissa, joissa pystymme välittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

2. Yhteistyötahot
Shp:n edustaja oli mukana valmistelemassa ja toteuttamassa STESO kesäkoulua.

3. Viestintä
Terveyden edistämisen näkyvyyden lisäämisessä painopisteenä on järjestöyhteistyön ja vertaistukitoiminnan vahvistaminen sairaanhoitopiirin yksiköissä. Käytännön toimena on ollut kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistyminen. Terveystietokeskus Palanssin kautta on yhdessä järjestöjen kanssa kehitetty teemakuukausitoimintaa.

Työntekijöille suunnattujen ”Elämän ILON Viikkojen”-toimintamalli sai ”Työniloa” – kampanjaan liittyvänä ensimmäistä kertaa jaetun maakunnallisen Keski-Suomi palkinnon.
Shp:n verkkosivu-uudistuksessa on kärkenä potilas ja terveyden edistäminen. Uudet terveyden edistämisen sivustot julkaistaan keväällä 2014. Myös ”Uusi sairaala” -suunnittelutyössä on viety terveyden edistämisen asemaa ja näkyvyyttä voimallisesti eteenpäin omana osaamiskeskuksena. Kansalaisen terveysportaali ja sähköinen asiointi ovat Shp:n iso panostus väestön terveyden edistämisessä. Samaten preventioyksikön työ hyvinvointikertomusten ja kuntien terveyden edistämisen toimintaohjelmien osalta. Maakunnallisen terveyden edistämisen suunnitelman arviointi ja päivitys käynnistyivät toimintavuonna

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Carea

1. Toimintasisällön laatu
Virallinen toimintasuunnitelma
- Hoitotyön strategia- ja toimintasuunnitelmaan on kirjattuna tavoitteena, että terveyden edistäminen on osa erikoissairaanhoidon palvelutapahtumaa kaikessa toiminnassa 
- Organisaatiossa toimii terveyden edistämisen koordinaattori ja kolme terveyden edistämisen vastuuhenkilötyöryhmää.
- Potilaan tilanteen arviointi
- Terveysneuvonta on Careassa osa laadukasta potilasohjausta
- Käytössä on toimintamallit terveystottumusten kartoittamiseksi sekä terveyden edistämisen mittarit
- Ohjauksen huolellinen dokumentointi mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin. 
- Potilaan informointi ja interventiot
- Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon tarjoaminen sähköisesti Hyvis.fi- portaalis, jossa muun muassa ravitsemusterapeutin kysymys- ja vastauspalsta
- Kirjalliset potilasohjeet 
- Terveellinen työympäristö
- Perehdytyksessä tuodaan esille STESO:n verkostojäsenyys, samoin Savuton sairaala-toimintaohjelma  
- Henkilöstö osallistuu uuden Carea- sairaalan suunnitteluun

Jatkuvuus ja yhteistyö
- Yhteistyö alueen palveluntuottajien kanssa
- Terveyden edistämisessä alueellinen toimintaohjelma, toimintasuunnitelma ja verkostoyhteistyö

Terveyslähtöisyys huomioidaan potilasohjauksessa ja terveysneuvonnassa siten, että pyritään luomaan potilaille mahdollisuudet voimaantumiseen ja pystyvyyden lisääntymiseen. Hoitojaksojen aikana tuodaan esille tekijöitä, jotka tukevat potilaiden terveyttä.

2. Yhteistyötahot
Organisaatiosta osallistuttiin kesäkouluun 2013.
Yhteistyö jäsenorganisaatioiden kanssa on toteutunut tiedottamisen, osaamisen jakamisen ja koulutusten osalta.

3. Viestintä
- Hyvis.fi- portaalin kautta on viety alueen väestölle tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. 
- Henkilöstölehdessä on vuoden aikana ollut artikkeleja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.
- Valtakunnallisina kampanjapäivinä sekä -viikkoina on esillä ollut tietoa tupakasta, tupakkatuotteista, päihteistä, liikunnasta ja ravitsemuksesta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

1. Toimintasisällön laatu
Vuonna 2012 toteutettiin sairaanhoitopiirin toimialueiden johtoryhmissä silloisten STES -standardien toimeenpanon nykytilakartoitus. Toimeenpanoa konkretisoitiin vuonna 2013 savuttomuus – teemalla. Erikoissairaanhoidon TED -koordinaattorin johdolla laadittiin taulukko, johon STESO -standardien otsikoiden mukaan kuvattiin mitä savuttomuuden edistämiseksi on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi. Sairaanhoitopiirin toimialueilla on vuoden 2013 aikana vahvistettu STESO -standardien toimeenpanoa tukevia rakenteita. Henkilöstölle järjestettiin syyskuussa 2013 kokopäiväinen koulutus savuttomuudesta. Systemaattinen suunnitelma standardien käyttöönotosta on työn alla.

Terveyslähtöisyyden (salutogeneesin) ymmärtäminen:
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön yksi tehtäväalue on alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio. Sen taustalla on poikkitoiminnallinen Ottawan asiakirjan käsite terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella v. 2006 hyväksytty ”terveys kaikissa politiikoissa” – käsite. Nämä käsitteet ohjaavat kuntien kanssa tehtävää poikkitoiminnallista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Vuonna 2013 valmistui Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus, jossa vuoden 2013 painopiste oli kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen.

Erikoissairaanhoidossa edistetään terveyslähtöisyyttä potilaan hoidossa henkilöstölle suunnatun koulutuksen ja toimialueiden terveyden edistämisen yhdyshenkilöverkoston avulla. Tärkeimpänä tehtävänä on laajentaa ja juurruttaa terveyden edistämisen hankkeissa tuotettujen hyvien toimintamallien käyttöönottoa mm. tupakasta vieroitus eri toimi- ja palvelualueilla.

Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyhankkeen osana on vuosina 2011 - 2013 toteutettu Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hanke (Sapere-ruokakasvatushanke) yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ja Turun yliopiston tutkimusryhmän kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella hankkeessa on ollut mukana varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon, ympäristöterveyden ja ruokakasvatuksen toimijoita viidestätoista kunnasta ja Taysista, Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen yksikkö sekä Tampereen kesäyliopisto. Hankkeen tavoitteena on ollut lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ruokakasvatuksen keinoin, ruokapalvelujen kehittäminen, varhaiskasvatushenkilökunnan ruokakasvatusosaamisen vahvistaminen osana terveyttä edistävää toimintaa sekä lasten hyvinvointityön monialaisen yhteistyön vahvistaminen kunnissa. 

Hyvien käytäntöjen jakaminen jäsenorganisaatioiden kesken:
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnista 18 (+ 1) on mukana valtakunnallisessa TerPS2-hankkeessa (Terveempi Pohjois-Suomi2), jossa tavoitteena on hyvinvointirakenteisiin perustuvan hyvinvointijohtamisen kulttuurin avulla kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Näissä 19 hankekunnassa on poikkitoiminnalliset aktiivisesti toimivat hyvinvointiryhmät ja niiden toimintaa koordinoimassa säännöllisesti kokoontuvat hyvinvointikoordinaattorit. Yhteisissä tapaamisissa levitetään hyviä käytäntöjä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy Pirkanmaalla -hankkeessa on jo vuonna 2010 laadittu Miten voit? -virikeaineiston ensimmäinen versio ja palvelukonsepti kuntalaisten omatoimisen terveysseulonnan ja elintapoihin paneutumisen tukemiseksi. Palvelukonseptiin kuuluu aineiston käytön koulutus, vertaistapaamiset ja aineiston päivitys. Vuonna 2013 toteutettiin alueellinen Terveysaineistojen valinta ja käyttö -koulutus. Aineisto on käytössä alueen terveyskeskuksissa, kansanterveysjärjestöissä, työttömien toimintapisteissä sekä Potku -hankkeessa. Aineisto on ollut vuosien varrella esillä kuntien kirjastoissa, ostoskeskuksissa sekä elintaparyhmätapaamisissa. Miten voit? -aineisto on otettu käyttöön mm. Taysin toimialue 1:n osastoilla.  Miten voit? -palvelukonsepti on käytännön sovellus terveyttä edistävästä, asiakaslähtöisestä toimintamallista, joka yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin toimintakulttuuria. Malli tukee myös yhteisen tieto-taitopohjan rakentumista näiden kesken sekä hyödyntää optimaalisesti asiantuntijatukea alueella.

2. Yhteistyötahot
Projektipäällikkö Auli Pölönen osallistui STESOn kesäkouluun elokuussa 2013.

3. Viestintä
TerPS2-hankkeeseen osallistuvissa sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa on paikallislehdistössä ollut artikkeleita kuntien hyvinvointikertomustyöstä. Yhden kunnan (Nokia) hyvinvointityöryhmän jäsenet kirjoittavat säännöllisesti paikallislehteen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kahdessa hankekunnassa järjestettiin kuntalaisille ja järjestöille hyvinvointi-ilta, jossa muun ohella koottiin ehdotuksia väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin internet-sivustolla on linkki ”Terveyspuuhun”, joka kuvaa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen perustana olevia indikaattoreita.

Erikoissairaanhoidossa laadittiin vuodelle 2014 viestintäsuunnitelma painottuen Savuttomuuden edistämiseen. Sairaanhoitopiirin lehdissä on vuosittain terveyden edistämiseen liittyviä artikkeleita. Terveyden edistämisen asiantuntijaryhmässä on suunniteltu ja toteutettu terveyden edistämisen viestintää intranetin, internetin ja alueen ekstranetin ympäristöihin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

1. Toimintasisällön laatu
PPSHP:n sairaaloihin laadittiin terveyden edistämisen toimintasuunnitelma kansainvälisten WHO:n määrittämien terveyttä edistävien sairaaloiden laatustandardien mukaisesti. Suunnitelmassa otetaan kantaa terveyden edistämisen viestintään, terveyteen vaikuttajien tekijöiden dokumentointiin sairaskertomuksissa sekä sairaalan terveyden edistämistyön sisältöön ja toimintamalleihin. Lisäksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa käynnistettiin terveyden edistämisen nykytilan selvittäminen.

Potilaan terveyteen liittyvien tekijöiden kartoitus ja terveysneuvonnan toimintasisällöt jäsennettiin sairaalan terveyden edistämisen toimintasuunnitelmassa seuraavasti:
- Tupakointi
- Alkoholi, huumaavat aineet ja lyhytneuvonta
- Liikunta
- Raskaus
- Vajaaravitsemus ja lihavuus
- Toiminta- ja työkyky
- Lapsi puheeksi vanhemman sairastuessa

PPSHP koordinoi Terveempi Pohjois-Suomi –hanketta, jonka tuloksena Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pirkanmaan alueen kuntiin on luotu hyvinvointirakenteita ja otettu käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus.

2. Yhteistyötahot
PPSHP:n asiantuntijalääkäri ja terveyden edistämisen koordinaattori osallistuivat aktiivisesti kansalliseen terveyden edistämisen verkostotyöhön. He toimivat STESO ry:n puheenjohtajana ja sihteerinä vastaten osaltaan yhdistyksen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.

PPSHP:n terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä jatkettiin maakunnallisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2017 toiminnallisten linjausten mukaan. Hyvinvointiohjelman kumppanuuksien tuloksena on syntynyt Muutos Nyt -yhteistyö, jossa maakunnan eri alueet ja toimijat tukevat kuntalaisten hyvinvointia yhdessä kehitettyjen rakenteiden, toimintamallien ja hyvien käytäntöjen avulla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tukemina Pohjois-Pohjanmaan kunnille tarjottiin koordinoidusti käyttöönoton tuki kolmelle hyvälle käytännölle. Nämä käytännöt ovat paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA), videovälitteinen painonhallinnan ryhmäohjausmalli ja Lapset puheeksi, kaksiportainen työmenetelmä lapsen arjen tueksi. Nämä yhteiset toimintamallit hyväksyttiin myös PPHSP:n jäsenkuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntaraja ylittävän yliseudullisen yhteistyön toimintamalleiksi.

3. Viestintä
PPSHP on osallisena maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintäverkostossa. Verkosto toimitti vuonna 2013 kolme hyvinvoinnin sähköistä uutiskirjettä, joiden levikki on noin 2000 sähköpostiosoitetta.

PPSHPiin perustettiin vuonna 2013 sisäisen viestinnän yhdyshenkilöiden verkosto. Tulosalueiden nimeämät yhdyshenkilöt tukevat osaltaan suunnitelmallisen sairaalan terveyden edistämistoiminnan tunnetuksi tekemistä.

Satakunnan sairaanhoitopiiri

- Vuosi 2013 oli suunnitelman mukaisesti mielenterveyden teemavuosi
- Terveyden edistäminen on huomioitu tekeillä olevissa hoito-ja kuntoutusketjuissa.
- Savuton sairaala – auditointi suoritettu, olemme edelleen hopeatasolla.
- Maaliskuussa SATSHP järjesti STES ry:n verkostopäivät joka samalla toimi alueellisena terveydenedistämisen täydennyskoulutuksena.
- Ravintohuollon teemaviikot henkilöstöravintolassa
- Kaikilla SATSHP:n toimialueilla on tehty yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- TE-työryhmä toteutti yhdessä TYHY-ryhmän kanssa kyselyn, jossa kartoitettiin henkilökunnan ehdotuksia terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Näiden ehdotusten pohjalta työstettiin neljä erilaista työhyvinvointiteemaan liittyvää julistetta, jotka jaettiin kaikkiin työpisteisiin henkilökunnan tiloihin esille laitettaviksi.
- Yhteistyötä on lisätty TE-ryhmän ja TYHY-ryhmän kesken.
- Tupakasta vieroituskoulutuksia on järjestetty

Vaasan sairaanhoitopiiri

Perusterveydenhuollon yksikön (PTH) toiminta on vahvistunut. Yksikön henkilökuntaresurssi oli syksyllä 3,25. Terveydenhuoltolain asettamiin tavoitteisiin PTH-yksikkö pystyi vastaamaan aikaisempaa paremmin.

Terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelman 2013–16 päivitys tehtiin PTH-yksikkövetoisesti. Terveydenedistämisen sekundääri ja tertiääri taso on otettu huomioon varsinkin erikoissairaanhoitoa kehitettäessä. Ravitsemusterapeuttien toimesta on aloitettu pilottihankkeena NRS 2002-lomakkeen käyttö erikoissairaanhoidossa.

Terveydenedistämisen organisointi sairaanhoitopiirin omassa organisaatiossa on vielä alkutaipaleella. Sairaanhoitopiirien omistajakuntien terveydenedistämisen yhteyshenkilöt ovat kokoontuneet ja suunnitelleet yhteystyössä aluehallintoviraston ja Savuton kunta-hankkeen kanssa Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa - II seminaaria (Tekemisen meininki), joka järjestetään keväällä 2014.

Hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä ja suunnittelussa on pyritty kokonaisvaltaisiin toimintaprosesseihin asiakkaan näkökulmasta. Varsinkin päihde- ja mielenterveydenedistämisosiossa on varhainen puuttuminen ja yhteisten vaikuttavien toimintatapojen käyttöönotto priorisoitu. Pyrimme kuntien sektorirajat ylittävään hyvinvoinninedistämiseen.

PTH-yksikön edustaja oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisoiman hyvinvointia ja terveyttä kuntalaisille - alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) valmistelu Pohjanmaalla – työryhmissä. PTH-yksikön edustajat jatkoivat osaltaan erilaisissa KASTE-hankkeissa, mm. Väli-Suomen Potku II - Pohjanmaan Potkun ja IkäKaste-osahankkeiden ohjausryhmissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

1. Toimintasisällön laatu
Terveyden edistämisen vastuu kuuluu Hoitotyön toimistolle, jossa suunnittelijan työtehtävään on yhtenä osana sisällytetty terveyden edistäminen.  Terveyden edistäminen nähdään sisältyvän kaikkeen toimintaan ja sairaanhoitopiirin strategiassa panostetaan terveyden edistämiseen.

Terveyden edistämisen suunnitelma on käytössä sairaanhoitopiirissä. Terveyden edistämisen suunnitelma on laadittu vuonna 2008 ja se päivitettiin vuonna 2012.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat yhteistyössä väestön terveyden edistämiseksi. Perusterveydenhuollolla on päävastuu terveyden edistämisestä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tukee perusterveydenhuollossa tehtävää terveyden edistämistyötä.

Suunnitelman sisällössä pääpaino on potilaslähtöisessä ajattelussa. Suunnitelman tueksi on laadittu Terveyden edistämisen laatuvaatimukset, jotka ilmaisevat sellaisia asioita, joiden tulisi toteutua organisaation tavoitellessa terveyttä edistävää toimintaa.

Toimintasuunnitelma sisältää potilaan näkökulmasta terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä (tupakoimattomuuden edistäminen, alkoholin riskikäytön tunnistaminen, painonhallinta, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, masennuksen ja psykoosin varhainen tunnistaminen, osteoporoottisen murtuman ehkäisy, seksuaalisuuden puheeksiottaminen ja ikääntyneen terveyden edistäminen sairaalassa).

Hyvien käytäntöjen toivotaan lisäävän potilaan mahdollisuuksia tehdä omaan terveyteensä liittyviä valintoja ja tukevan terveydenhuoltohenkilöstöä sen tehtäväksi tekemisessä. Hyvät käytännöt luovat kehyksen sille, miten potilasta voidaan tukea omaehtoiseen terveyden edistämiseen erikoissairaanhoidon palvelujärjestelmässä. Hyvien käytäntöjä on välitetty sairaanhoitopiirin järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja verkostotapahtumissa.

Sairaanhoitopiiriin on nimetty moniammatillinen terveyden edistämisen työryhmä vuosille 2013-2016. Lisäksi sairaanhoitopiirissä toimii terveyden edistämisen koulutustyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää VSSHPn henkilökunnan terveyden edistämisen osaamista.

Savuton sairaala toimintaohjelma ohjaa tupakoimattomuuden edistämistä. Savuton sairaala auditointi toteutettiin vuonna 2013 ja auditoinnin tuloksena sairaanhoitopiiri sijoittui hopeatasolle.

Satakunnan sydänyhdistys järjesti Verkkopuntari ohjaajakoulutuksen 30.-31.1.2013 
Varsinais-Suomen alueen terveyden edistämistoimijoille.

Sairaanhoitopiirin Tyks T-sairaalassa sijaitsevassa Tietolähde -potilasohjauskeskuksessa on potilaille ja henkilökunnalle suunnattua terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa mm. esitteitä, oppaita ja lehtiä sekä internet -linkkejä eri tiedonlähteille. Vuonna 2013 järjestettiin Tietolähteessä teemapäiviä seuraavasti:
- 10.1.2013 Tipaton tammikuu teemapäivä
- 22.3.2013 Mielen hyvinvointi teemapäivä
- 8.5.2013 Syöpäpotilaan hyvä hoito teemapäivä
- 31.5.2013 Maailman tupakaton päivä
- 1.6.-31.8.2013 Ihon hyvinvointi ja kulttuuri 
- 11.9.2013 Avannehoidon teemapäivä
- 13.11.2013 Keliakia teemapäivä
- 21.11.2013 Haavahoidon teemapäivä

Sairaanhoitopiirissä järjestettiin vuonna 2013 henkilökunnalle suunnattu terveyspäivä 1.2.2013. Imetysviikolla 42 järjestettiin Varsinais-Suomen alueen odottaville ja synnyttäneille perheille terveystapahtuma. Kuntaneuvotteluihin (syksy 2013) laadittiin kuntapäättäjille kooste Varsinais-Suomen alueen väestön terveys- hyvinvointi- ja sairastavuustilanteesta.

2. Yhteistyötahot
Vuonna 2013 kansainväliseen 20th International Health Promoting Hospitals and Health Services kongressiin osallistuivat ylihoitaja Anne Isotalo, apulaisosastonhoitaja Mia Nisukangas, sairaanhoitaja Reetta Kiikeri, perushoitaja Marja Lehtonen ja suunnittelija Minna Pohjola.

Posterit HPH 2013 kongressissa:
Nisukangas M, Lehtonen M, Dahlgren A, Kiikeri R, Laine H, Salanterä S. Age-friendly healthcare.
Pohjola M, Ahonen P, Immonen-Räihä P, Kosklin R, Laine H, Nygren P, Salanterä S. Standards for Health promotion in specialist medical care. 
Pohjola M, Ahonen P, Immonen-Räihä P, Kosklin R, Laine H, Murtola, L-M, Nygren, Salanterä S. Best Practices in health promotion in specialist medical care. 
Kauhanen L, Pohjola M, Laine H. Awareness and knowledge of health promotion and health benefits of physical activity among health care professionals in cardiac care. 
Kummel M, Pelander T, Heikkinen K, Pohjola M, Laine H. Patient centeredness streed the planning of the future hospital.

Varsinais-Suomen alueella toimii terveyden edistämisen toimijat verkosto. Verkosto järjestää yhteistyössä Satakunnan alueen verkoston kanssa vuosittain kaksi verkostotapaamista. Vuonna 2013 järjestettiin verkostotapaamiset 24.4.2013 Turussa ja 30.10.2013 Eurassa. Verkostotapaamisen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana Aluehallintokeskus ja Turun kaupunki. 
Sairaanhoitopiirissä toimi vuonna 2013: tupakkayhdyshenkilöverkosto, päihdeyhdyshenkilöverkosto sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden verkosto.