Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TOIMINTAKERTOMUS 2009

1.Yhdistyksen hallinto

Anne Laapotti-Salo, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen shp
Honkala Virpi, koordinaattori, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Luhta Reetta-Maija, rahastonhoitaja, Etelä-Pohjanmaan shp
Hätönen Heli, IT-vastaava, Imatran kaupunki
Mari Salminen, sihteeri, Varsinais-Suomen shp
Reetta-Maija Luhta, savuton sairaala –koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan shp
Sinikka Krogerus, savuton sairaala –koordinaattori, Keski-Suomen shp

Hallituksen jäsenet

Laapotti-Salo Anne, Varsinais-Suomen shp
Honkala Virpi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Hallman-Keiskoski Maria, Keski-Suomen shp
Hätönen Heli, Imatran kaupunki
Lappalainen-Lehto Riitta, Pirkanmaan shp
Vihriälä Kari, Etelä-Pohjanmaan shp
Järvi Leea, Pohjois-Pohjanmaan shp
Pajunpää Hannu, Keski-Pohjanmaan shp
Häkkinen Eeva, Etelä-Savon shp
Mikkonen Riitta, Satakunnan shp


Hallituksen varajäsenet

Vähätalo Raija, Forssan seudun terveydenhuollon ky
Kettunen Tarja, Jämsän seudun thky
Anna-Liisa Janatuinen, Ylä-Savon thky
Juha Kursu, Länsi-Pohjan shp
Paula Asikainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Peltola Jaana, Imatran kaupunki
Arja Hyytiä, Etelä-Phjanmaan shp
Edustaja nimeämättä, Kainuun maakuntayhtymä

Tilintarkastajat

Pihlajamäki Jaakko, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Suoverinaho Kari, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Varatilintarkastajat

Äijö Jaana, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Häyrynen Matti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

2. Jäsenyhteisöt

1.Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
2. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
3. Folkhälsan Raseborg Ab
4. Kainuun maakunta- kuntayhtymä
5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky
6. Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
7. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
8. Imatran kaupunki
9. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
10. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
11. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
12. Jämsän seudun terveydenhuollon ky
13. Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
14. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky
15. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
16. Ylä-Savon sairaanhoitopiirin ky
17. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
18. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky
19. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ky 29.5.2009 alkaen
20. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 29.5.2009 alkaenKannatusjäsenyhteisöt

1. Terveyden edistämisen keskus ry
2. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikön terveysala
3. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö
4. Seinäjoen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö
5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala
6. Kouvolan terveyskeskus 3.9.2009 alkaen
7. Kotkan terveyskeskus 12.11.2009 alkaen
8. Haminan kaupunki 12.11.2009 alkaen
9. Pyhtään Kunta 12.11.2009 alkaen

3. Kokoukset

Yhdistyksen hallitus on pitänyt vuoden 2009 aikana 6 kokousta:


1. järjestäytymiskokous 2.3.2009 Turussa
2. 29.5.2009 puhelinkokouksena
3. 3.9.2009 kesäkoulun yhteydessä Tampereella UKK instituutissa
4. 12.11.2009 verkostotapaamisen yhteydessä Kotkassa
5. 29.1.2010 Turussa
6. 23.3.2010 Oulussa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3.2010 Oulussa

4. Kansainvälinen HPH -verkosto

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry kuuluu kansainväliseen WHO Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) –verkostoon.

Koordinaattori Virpi Honkala edusti verkostoa toukokuussa pidetyssä koordinaattoreiden kokouksessa Kreetan kv. konferenssin yhteydessä. Koordinaattori toimi myös HPH tieteellisen komitean jäsenenä.

5. Tiedottaminen ja koulutus

Verkostotapaamiset

Vuoden aikana järjestettiin 2 verkostotapaamista: 2.-.3.3.2009 Turussa ja 12.-13.11.2009 Kotkassa


Kesäkoulu 2009

Järjestettiin järjestyksessä kolmas Kesäkoulu Tampereella UKK-instituutissa 3.-4.9.2009

Internet-sivut

Yhdistyksen internet-sivujen uusiminen saatiin valmiiksi. Sivut löytyvät osoitteesta www.stes-hsf.fi. Sivut on toteutettu esteettömyys-periaatteella.

6. Alueellinen toimintaKSSHP


1) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva ”Terveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2009-2013” hyväksyttiin. Ohjelma on standardi 1 mukainen.

2) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Yksikössä on ”Terveyden edistäminen ja preventio” toimipiste, jossa terveyden edistämisen ylihoitajan lisäksi työskenteli neljä työntekijä, joiden työpanos suuntautui vahvasti kuntien eri ammattilaisten ennaltaehkäiseväntyön tukemiseen. Ylihoitajan työ puolestaan suuntautuu erikoissairaanhoitoon.”
3) Työntekijöille suunnattu ensimmäinen Elämän ILON Viikko järjestettiin viikolla 44/2009
4) Terveyden edistämisen professorin virka täytettiin Jyväskylän yliopistossa 1.11.2009 alkaen. Sairaanhoitopiiri ostaa yliopistolta professorin asiantuntijapalveluita (50 % työajasta).
5) Kanerva-KASTE-hanke (KYS ERVA alue) rahoituksella aloitettiin laajentamaan Keski-Suomen kuntien terveystietotupaverkostoa. Keski-Suomen keskussairaalan terveystietokeskus Palanssi toimi verkoston koordinoijana.

VSSHP

1) Varsinaisen terveesti –terveyden edistämisen toimintasuunnitelman jalkaannuttamiseksi järjestettiin työntekijöille tarkoitettuja Terveyspäiviä sekä Turussa kantasairaalassa että Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan aluesairaaloissa.

2) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hallinnoi Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanketta (VeTeTH) ja se toteutetaan yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin, Turun kaupungin (sosiaali- ja terveystoimi) ja Salon kaupungin (sosiaali- ja terveystoimi) kanssa. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hankkeen (VeTeTH) tarkoituksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vahvistaminen hoitotyön johtamisessa ja käytännössä. Terveyden edistämisen näkökulmasta hoitotyön johtamisen keskeisiä haasteita ovat sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen, näyttöön perustuvien toimintatapojen tehokas käyttöönotto, väestön terveystietojen hyödyntäminen ja poikkisektorisen verkostotyön kehittäminen

EPSHP

1) Uudistettiin maakunnallisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan toimintaa

2) Otettiin käyttöön maakunnallinen terveysportaali (www.terveydentahden.fi)

3) Aloitettiin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyden edistämisen nykytilaa kartoittava työ

4) Jatkettiin savuttoman sairaalan kehittämistä sekä alkoholin suurkuluttajan tunnistamiseen ja alkoholihaittojen ehkäisemiseen liittyvää koulutusta. Yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa on laadittu Savuton oppilaitos – opas, joka julkaistiin STM:n esitteitä sarjassa (2009:4)

5) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä testattiin standardi 4 - terveellinen työympäristö, toteutumista sairaalan kahdella osastolla.

6) Järjestettiin henkilökunnalle työhyvinvointiviikko

7) Alueellisessa yhteistyössä on oltu mukana Ruokaprovinssi-, Elämysliikuntakaupunki- ja Hyvinvointia kulttuurista -hankkeissa. On jatkettu aktiivista työskentelyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimassa alueellisen terveyden edistämisen verkostossa.

8) Toteutettiin STM:n rahoittama tapaturmien ehkäisemisen valmisteluhanke ja työ mielenterveys- ja päihdetyön mallintamishankkeessa (Pohjanmaa -hanke) jatkui suunnitelmien mukaisesti nyt osana Väli-Suomen KASTE -ohjelmaa

7) Alueellisessa yhteistyössä on oltu mukana Ruokaprovinssi-, Elämysliikuntakaupunki- ja Hyvinvointia kulttuurista -hankkeissa. On jatkettu aktiivista työskentelyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimassa alueellisen terveyden edistämisen verkostossa.


KymSHP

1) Kymenlaaksossa toimii maakunnallinen terveyden edistämisen yhteistyöverkosto

2) Mie ja Sie terveyteen vie –kampanja, jossa keskeistä on väestön vastuun lisääminen niin omasta kuin läheistensä terveydestä viestinnällisin keinoin

3) Perustettiin Savuton kuntayhtymä –työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia Euroopan Savuton sairaala -ohjelman täytäntöön panosta. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksyi työryhmän laatiman Savuton kuntayhtymä –toimintaohjelman 12.9.2009, joka välittömästi pantiin täytäntöön.

SatSHP

1) Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (VeTeTH) hanke käynnistyi 1.9.2009 alkaen 70 %:lla projektisuunnittelijalla. Hankkeeseen liittyen perusterveydenhuollon yhteistyötä on jatkettu Satakunnan alueella johtavien hoitajien haastatteluin, joissa kartoitettu terveyden edistämisen yhdyshenkilöt ja tupakkayhdyshenkilöt

ESSHP

1) Mikkelin keskussairaalaan ja Moision sairaalaan avattiin molempiin Hyvis-omahoitokeskus.

2) Etelä-Savon sairaanhoitopiiri osallistuu kroonisten kansansairauksien ennaltaehkäisyhankkeeseen (Kanerva-KASTE), jota toteutetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Hankkeeseen osallistuvat kaikki viisi erityisvastuualueen sairaanhoitopiiriä.

PPSHP

1)Perustettiin terveyden edistämisen yksikkö ja laadittiin toimintasuunnitelma

2)Terveempi Pohjois-Suomi –hanke käynnistettiin

3) Osallistuttu THL:n Teroka-hankkeeseen sekä alueelliset terveyden edistämisen toimijat –verkostoon

4) Maakunnallinen terveyden edistämisen työryhmä järjestäytyi

PSHP

1)Terveyden edistäminen erikoissairaanhoidossa - hanke 2007-2009 päättyi ja sen tuotoksena on saatu toimintamalleja masennuksen ja diabeteksen ehkäisemiseen, tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentämiseen ja lapsiperheiden tukemiseen.

2) Aiheisiin liittyen on järjestetty koulutusta terveyden edistämisen yhdyshenkilöille sekä muulle hoitohenkilökunnalle.

3) Syksyllä järjestettiin Ehkäisevän päihdetyön viikolla Taysissa tempaus, jossa jaettiin esitteitä ja suullista infoa henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille tupakointiin ja alkoholiin liittyen.

4) PSHP:ssä on aloittanut terveyden edistämisen ylilääkäri, joka toimii Yleislääketieteen vastuuyksikössä

KPSHP

1) Maakunnallisen hyvinvointistrategian rakentaminen kunnallisten toimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyönä


IMATRAN KAUPUNKI

1) Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä on perustettu

2) Mini-interventiota on standardien mukaisesti viety käytäntöön sosiaali- ja terveystoimen eri vastuualueilla

3) Tapaturmien ehkäisy - työryhmä on perustettu

4) Savuton Imatra - työryhmän toimintaa uudistettiin yhdistämällä Savuton Sairaala ja Savuton Imatra työryhmät

5) Lapsiperheiden huomioiminen yli sukupolvien siirtyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä:

- Hyvinvointineuvola aloitti toimintansa

- Toimiva lapsi & perhe - hankkeen suunnittelu Imatran alueelle aloitettiin

 

7. Savuton sairaala-verkosto

Euroopan savuton sairaala-verkoston (ENSH) EU- rahoitus loppui vuonna 2009. Euroopan savuton sairaala verkosto jatkaa toimintaansa Barcelonasta johdettuna. Lisäksi on perustettu Tobacco Force United TFU (HPH:n ja ENSH:n yhteistyöryhmä). Sinikka Krogerus Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on toiminut vuodesta 2009 lähtien Suomen edustajana edellä mainituissa verkostoissa. Reetta-Maija Luhta toimii Suomen savuton- sairaala verkoston vetäjänä yhdessä Sinikka Krogeruksen kanssa. Verkostolle on välitetty sähköpostia ajankohtaisista asioista.

Savuton sairaala itseauditointi tehtiin vuonna 2009 ja tulokset siitä esitettiin Kotkassa STES- verkostokokouksessa marraskuussa 2009.

Savuttomuus parantaa työilmapiiriä Tehy 16/2009

Reetta-Maija Luhta, Sinikka Vainionpää

Tavoitteena savuton oppilaitos, sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2009:4

8. Kansainvälinen yhteistyö

HPH konferenssi

Osallistuttiin kansainvälinen HPH konferenssiin, joka pidettiin Kreetalla 6. - 8.5.2009 ja lisäksi kokouksen yhteydessä pidettyyn HPH Summer School- osallistui STES:stä 4 edustajaa.

Suulliset esitukset

1) Tiina Blek, Maria Hallman-Keiskoski: International quality assessment of a Health Poromoting Hospital – Implementation of standards for health promotion in Central Finland Health Care District

Posterit


1) Maria Hallman-Keiskoski, Nina Peränen, Mauno Vanhala:
Prevention model for common national diseases in Central Finland region

2) Anneli Luoma-Kuikka, Eeva Häkkinen: HyvisOwnHealth centre-new tools for self-care

3) Hilpi Linjama, Arja. Hyytiä, Eeva Korpi-Hyövälti: Healthy Kids – Health promotion material for primary school, day care and health care centres in the FIN-D2D-project in the hospital district of South OstroBotnia, Finland

3) E Korpi-Hyövälti, H Linjama, A Hyytiä, T Latvala, E Leikkainen, J Niku: Implementaton of type 2 diabetes prevention plan –FIN-D2D project 2003-2007
4) Juha Ahonen: Health promotion in Pirkanmaa Hospital District

9. Talous

Talouden suhteen vuosi 2009 toteutui suunnitellusti. Tuottoina olivat jäsenmaksut, jotka saatiin täysimääräisinä.