Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TOIMINTAKERTOMUS 2008

 

1. Yhdistyksen hallinto

Anne Laapotti-Salo, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen shp

Honkala Virpi, koordinaattori, Raahen seudun terveydenhuollon ky

Luhta Reetta-Maija, rahastonhoitaja, Etelä-Pohjanmaan shp

Hätönen Heli, IT-vastaava, Imatran kaupunki

Mari Salminen, sihteeri, Varsinais-Suomen shp

Hallituksen jäsenet

Laapotti-Salo Anne, Varsinais-Suomen shp

Honkala Virpi, Raahen seudun terveydenhuollon ky

Hallman-Keiskoski Maria, Keski-Suomen shp

Hätönen Heli, Imatran kaupunki

Lappalainen-Lehto Riitta, Pirkanmaan shp

Vihriälä Kari, Etelä-Pohjanmaan shp

Järvi Leea, Pohjois-Pohjanmaan shp

Leinonen Riitta, Kainuun maakunta kuntayhtymä

Häkkinen Eeva, Etelä-Savon shp

Mikkonen Riitta, Satakunnan shp

Hallituksen varajäsenet

Pajunpää Hannu, Keski-Pohjanmaan shp

Vähätalo Raija, Forssan seudun terveydenhuollon ky

Nevalainen Veijo, Imatran kaupunki

Kettunen Tarja, Jämsän seudun thky

Laatikainen-Bergström Pirjo, Folkhälsan Raseborg

Mäkinen Päivi, Keski-Suomen shp

Kursukangas-Hourula Kaarina, Ylä-Savon thky

Mäkinen Päivi, Keski-Suomen shp

Susi Tuula, Etelä-Pohjanmaan shp

Tilintarkastajat

Pihlajamäki Jaakko, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Suoverinaho Kari, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Varatilintarkastajat

Äijö Jaana, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Häyrynen Matti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

2. Jäsenyhteisöt

 1. Etelä-Pohjanmaan      sairaanhoitopiirin ky
 2. Forssan seudun terveydenhuollon      kuntayhtymä
 3. Folkhälsan Raseborg Ab
 4. Kainuun maakunta- kuntayhtymä
 5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin      ky
 6. Raahen seudun terveydenhuollon      kuntayhtymä
 7. Varsinais-Suomen      sairaanhoitopiirin ky
 8. Imatran kaupunki
 9. Pohjois-Pohjanmaan      sairaanhoitopiirin ky
 10. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-      ja sosiaalipalvelujen ky
 11. Keski-Pohjanmaan      sairaanhoitopiirin ky
 12. Jämsän seudun terveydenhuollon      ky
 13. Satakunnan sairaanhoitopiirin      ky
 14. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin      ky
 15. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin      ky
 16. Ylä-Savon sairaanhoitopiirin ky
 17. Pirkanman sairaanhoitopiirin ky
 18. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin      ky 27.8.2008 alkaen

Kannatusjäsenyhteisöt

 1. Terveyden edistämisen keskus ry
 2. Mikkelin ammattikorkeakoulun      Savonlinnan yksikön terveysala
 3. Keski-Pohjanmaan      ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö
 4. Seinäjoen ammattikorkeakoulu      sosiaali- ja terveysalan yksikkö
 5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu      sosiaali- ja terveysala

3. Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus on pitänyt vuoden 2008 aikana 5 kokousta:

 1. järjestäytymiskokous 14.3.2008      Seinäjoella
 2. 27.8.2008 kesäkoulun yhteydessä      Tampereella UKK instituutissa
 3. 13.11.2008 verkostotapaamisen      yhteydessä Porissa
 4. 21.1.2009 Helsingissä
 5. yhdistyksen vuosikokous      pidettiin 2.3.2009 Turussa

4. Kansainvälinen HPH-verkosto

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry kuuluu kansainväliseen WHO Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) -verkostoon.

Koordinaattori Virpi Honkala edusti verkostoa toukokuussa pidetyssä koordinaattoreiden kokouksessa Berliinin kv. konferenssin yhteydessä. Koordinaattori toimi myös HPH tieteellisen komitean jäsenenä ja osallistui konferenssin suunnitteluun arvioimalla 35 abstraktia.

5. Tiedottaminen ja koulutus

Verkostotapaamiset

Vuoden aikana järjestettiin 2 verkostotapaamista: 13.-.14.3.2008 Seinäjoella ja 13.-14.11.2008 Porissa

Kesäkoulu 2008

Järjestettiin järjestyksessä toinen Kesäkoulu Tampereella UKK-instituutissa 27.-29.8.2008

Internet-sivut

Yhdistyksen uusien internet-sivujen tekeminen on ollut työn alla. Sivut löytyvät jatkossa osoitteesta www.stes-hsf.fi. Sivut on toteutettu esteettömyys-periaatteella.

Muu toiminta ja tiedottaminen

Tampere 17.1.2008 Terveyden edistäminen erikoissairaanhoidossa -seminaari Pirkanmaan shp, STAKES Pirkanmaan alueyksikkö ja STES (Vihriälä K.: luento HPH ja STES)

Kemi 17.4.2008 Länsi-Pohjan shp ylilääkärikokous (Honkala V.: luento HPH ja STES)

Imatra 29.05.2008 Psykiatrian ylilääkäreiden neuvottelupäivät (Hätönen H. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö)

Lappeenranta 09.04.2008 Tunnista, Auta ja Kohtaa -koulutus (Hätönen H. Ehkäisevän päihdetyön menetelmät)

Hämeenlinna 20.11.08 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kanta-Hämeessä -seminaari (Laakso, V. Terveyden edistäminen Forssan seudulla)

Palkinnot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voitti kansainvälisen Tom Hurst -palkinnon savuttomille sairaaloille toukokuussa 2008.

6. Hankkeet

Imatran kaupunki:

 1. Savuton mielenterveystyö 2008.      Hanke toteutettiin yhdessä Mielenterveyspalvelujen vastuualueen ja kolmannen      sektorin toimijoiden (5 järjestöä) kanssa.
 2. Alkoholin käytön puheeksiotto.      Alkoholi mini-interventio -malli päivitettiin ja otettiin käyttöön      Sosiaali- ja terveystoimessa. Taustalla HPH-standardit.
 3. Liikkumisresepti masennuksen      hoidossa.Toimintamalli pilotoitiin ja otettiin käyttöön      Mielenterveyspalvelujen vastuualueella ja Liikuntatoimessa.
 4. Myötätuuli liikkumaan.      Mielenterveyspalvelujen kuntoutuspoliklinikan li ikuntaintervention      kehittäminen yhteistyössä Etelä-Karjalan AMKn kanssa.

KSSHP:

 1. Kansansairauksien ehkäisy,      kohteena sydän- ja verisuonisairaudet ja diabetes. Perustettu kuntiin      preventiotyöryhmät.
 2. HPH-standardien 2,3 ja 5      pilotointi sairaalan eri työyksiköissä. työ tehty yhteistyössä JAMK:n      opiskelijoiden kanssa.
 3. Terveyden edistäminen sairaanhoitopiirissä      30 vuotta - juhlakokous

VSSHP:

 1. Terveyden edistämisen      toimintasuunnitelman luominen sairaanhoitopiirille ja samassa yhteydessä      HPH-standardien pilotointi TYKS:n eri klinikoissa

FSTKY:

 1. Forssan seudun ehkäisevän      mielenterveystyön suunnitelman laatiminen -hanke. Sisältää osahankkeet      Lapsikeskeinen perheasiain sovittelu, Forssan kouluikäisten      kasvattajaverkosto, Työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen      työyhteisökonfliktityöhön, Ikäihmisten mielenterveyden edistäminen,      Seudullisen kriisityön mallintaminen ja Depression ehkäisy.

PSHP:

 1. Terveyden edistäminen      erikoissairaanhoidossa v.2007-2009. Tavoite: Terveyden edistäminen ja      terveyserojen kaventaminen Pirkanmaalla. Toteutus yhteistyössä Stakesin      alueyksikön kanssa. Hanke jakautuu viiteen aihioon: diabeteksen ehkäisy,      alkoholin käytön vähentäminen, tupakoinnin vähentäminen, masentuneisuuden      ehkäisy ja lapsiperheiden tukeminen.

EPSHP:

 1. Terveyden edistämisen      neuvottelukunnan ja sen asiantuntijajaosten toiminnan käynnistäminen
 2. Hyvään oloon porukassa      (HOP-hanke) kuntien työntekijöille
 3. Dehkon 2D-hanke (Tyypin 2      diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke 2003-2007 sekä jatkohanke      2008
 4. Internet-sivut (www.epshp.fi/d2d) sisältävät elämäntapaohjeita      ja työkaluja toimijoille sekä Dehkon 2D-hankkeen loppuraportti

PPSHP:

 1. Terveyden edistämisen      strategian suunnittelu ja terveyden edistämisen yksikön perustaminen

ESSHP:

 1. Alueellinen terveyden      edistämisen hanke TERESA

7. Yhteishankkeet

 1. Yhdistyksen säännöt uusittiin      ja käännettiin ruotsiksi, yhdistys on virallisesti kaksikielinen.
 2. Suomennettu kirja      HPH-standardeista julkaistiin ja saatettiin jäsenyhteisöjen käyttöön
 3. Savuton sairaala -auditoinnit      tehtiin 12 savuttomaksi julistautuneessa sairaanhoitopiirissä

8. Kansainvälinen yhteistyö

HPH konferenssi

Osallistuttiin kansainvälinen HPH konferenssiin, joka pidettiin Berliinissä 14.- 16.5.2008 ja lisäksi kokouksen yhteydessä pidettyyn HPH summer School- osallistui STES:stä 1 edustaja.

 • Honkala V. Exchange program, osana HPH summer      Schoolin Exchange of knowledge and experience-osaa. Luento.
 • Hätönen H, Warro H, Pitkänen A,      Kuosmanen L, Koivunen M, Jakobsson T & Välimäki M. (2008). Patients' perspective to patient education      interventions at psychiatric hospital. 16th International Conference on      Health Promoting Hospitals. Berlin, Germany. 2008, May 14-16. Suullinen      esitys.
 • Laakso V, Suhonen R, Turunen M      & Puro M (2008). Mental Health Promotion      Project in the Forssa District. 16th International Conference on Health      Promoting Hospitals. Berlin, Germany. 2008, May 14-16. Suullinen esitys.

HPH-vaihto

 • VSSHP:ssa Turussa ja Paimion      sairaalassa olivat ylihoitaja Kaidi Trauman ja kätilö Ada Vahtrik Virosta      2. - 6.5.2008
 • EPSHP:ssa Seinäjoella 3      vaihdossa Virosta
 • FSTKY:ssä Forssassa 1 vaihdossa      Virosta
 • Linzissä Itävallassa olivat      Satu Salminen ja Tuija Yli-Törmänen Imatralta 14.4. - 18.4. 2008

9. Talous

Talouden suhteen vuosi 2008 toteutui suunnitellusti. Tuottoina olivat jäsenmaksut, jotka saatiin täysimääräisinä.